Åpningstider ved campus Ringerike

Alle studenter og ansatte har rett på adgangskort, og kan bruke universitetets lokaler utenom åpningstid. Adgangskort får du ved å henvende deg til Servicetorget.


Servicetorget er åpent:

Mandag - fredag kl: 08.00 - 15.30

Adgang utenom åpningstid

  • Utover åpningstid er campus tilgjengelig mellom 06.00 og 23.00 med adgangskort.