Åpnet studentboliger på Ringerike

Taler, rød løper, klipping av snor, omvisning og marsipankake på åpningen av de nye studentboligene på campus Ringerike


Tekst og foto: Ingrid Aune Westrum.

Campusnære studentboliger er en viktig del av studentsamskipnadens strategi i nye boligprosjekter, og dette er også noe studentene selv etterspør. På Ringerike ligger boligene et steinkast unna høyskolebygget, som i løpet av de neste årene også skal fornyes.

 - Vi ønsker å bygge opp denne campusen, det er en viktig del av vår strategi for regionen og det komplette anlegget her blir et signalområde for Ringerike og Hønefoss, sa Kjell Borre Hansen, ordfører i Ringerike Kommune.

Ordføreren nevnte viktigheten av å bygge oppunder livet rundt studiene på campus, noe campusleder på Ringerike, Martine Louise Åvik i Studentdemokratiet, også fokuserte på i sin tale, der hun fortalte at studentkroa flyttes til campus før jul, og dermed gjør det enda mer attraktivt å bruke campus som et samlingspunkt. 

Rektor ved HSN, Petter Aasen, benyttet også anledningen til å ønske seg liv og røre på Campus Ringerike, men oppfordret til «alt med måte».


 - HSN er opptatte av samarbeidet med vertskommunen og SSN for utviklingen av campusområdet, og den videre campusutviklingen er i full gang, så nå håper vi at departementet godkjenner planene våre, avsluttet rektor Aasen.

Åpning studentboliger Ringerike

 

Dette er et utdrag av en reportasje hos Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.  Les hele reportasjen her.
 

SSN eier og drifter de 154 nye hyblene, som stod klare for innflytting rett før studiestart i år, nærmere bestemt den 14. august 2016. Alle som stod på talerstolen under åpningsfesten var imidlertid enige i at det hadde vært umulig å realisere de to nye byggene, Terra og Luna, på så kort tid som 1,5 år, dersom ikke dette var et samarbeidsprosjekt.

Solskinnshistorie

SSN har hatt et tett samarbeid med Ringerike Kommune, Veidekke, Code Arkitekter, Statsbygg og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), og særlig Ringerike Kommune fikk mye skryt av samarbeidspartnerne for å være løsningsorienterte og effektive.

 - Dette er en ren solskinnshistorie, om alle byggeprosjekter var like gode hadde det jo bare vært moro, jublet entreprenøren Martin Schinnes, prosjektleder i Veidekke. 
Han brukte også uttrykket «verdiskapende samspill» som betegnende for prosjektet.