Lær om motivasjon av de beste

Halgeir Halvari og Edward Deci. Foto
Edward Deci poserer sammen med professor i motivasjon og ledelse, Hallgeir Halvari, som er hovedpådriver for og leder av Motivasjonskonferansen ved campus Ringerike

Hva er det egentlig som driver oss? Finn ut av dette når HSN trommer sammen tungvektere fra inn- og utland på feltet «Motivasjon» til heldagskonferanse på Ringerike.


Siden den verdensledende motivasjonsforskeren, professor Edward Deci, ble en del av staben ved høgskolen vår i 2012 som professor II, har det blitt avholdt en årlig motivasjonskonferanse på campus Ringerike. Decis toneangivende kolleger fra Rochester University, professor Geoffrey Williams og førsteamanuensis Christopher P. Niemiec, deltar også.

Intervju med Edward Deci: – Det handler ikke om penger

Eksplosivt

I utgangspunktet ble den første konferansen avviklet for å gi mastergradsstudentene våre en anledning til å møte høyskolens solide fagmiljø innen motivasjonsfeltet. Konferansen vokste seg raskt langt ut over dette rammeverket:

Til sammen 14 forskere og doktorgradsstipendiater fra inn- og utland presenterer i år sine forskningsbidrag, som alle er knyttet opp til temaet motivasjon innenfor arbeidsliv og helsesektoren, for et bredt sammensatt publikum.

– Interessen for motivasjonsforskning har eksplodert de siste tiår. Det norske fagmiljøet trenger relevante møtepunkter, og vi er glade for å kunne tilby et høyst relevant og egnet forum for å presentere og få tilbakemeldinger på arbeider innen motivasjonsfeltet, sier professor i motivasjon og ledelse, Halgeir Halvari, som er hovedpådriver for og leder av Motivasjonskonferansen.

Selvbestemmelsesteorien

Selvbestemmelsesteorien er utgangspunktet for Motivasjonskonferansen. Teorien er i dag en av de mest anerkjente motivasjonsteoriene, noe som gjenspeiles i interessen for og veksten av forskning på selvbestemmelsesteorien både nasjonalt og internasjonalt. Konferansens hovedfokus vil være motivasjon i arbeidslivet og i helsesektoren, og hvordan selvbestemmelsesteorien kan anvendes for å produsere positive konsekvenser i disse domenene.

Verdens fremste

Også i år er vi så heldige å få tre av verdens fremste forskere på feltet til konferansen.

  • Professor Edward L. Deci, en av selvbestemmelsesteorien grunnleggere, vil innlede konferansen med en introduksjon til selvbestemmelsesteorien og ha et særlig fokus på teoriens plass i organisasjonsforskning.
  • Professor Geoffrey C. Williams vil innlede sesjonen på helse der han vil snakke om bruk av selvbestemmelsesteorien i helsefremmende arbeid.
  • Førsteamanuensis Christopher P. Niemiec vil avslutte konferansen med et foredrag om implikasjonene forskningen på selvbestemmelsesteorien gir for det praktiske liv, og hvordan teorien kan brukes for å oppnå optimale resultater i arbeid og helse.

I tillegg vil forskere og doktorgradsstudenter presentere nye forskningsresultater. På årets konferanse har vi ti nye studier basert på selvbestemmelsesteorien som knytter seg til teoriens anvendelse i arbeid og/eller helse.

Motivasjonskonferansen 2016

Tid: 10. november 2016

Sted: Ringerike

Les mer om konferansen

Påmelding

Meld deg på innen 25. oktober (avdelingene betaler deltakeravgift for HSN-ansatte)