Møt gatejurist Frida

Frida Nikoline Haugland. Foto

Frida Nikoline Haugland er blant de seks jus-studentene på HSN som er valgt ut til å jobbe ved Gatejuristens kontor på campus Ringerike.


Frida Nikoline Haugland er inne i sitt tredje studieår på Bachelor i jus.

Hvorfor ville du bli en gatejurist?

Det er viktig at alle har like muligheter til å hevde sin rett. Jeg vil hjelpe de som kanskje ikke har mulighet eller ressurser til å gjøre dette. Jobben i Gatejuristen er en god mulighet til å få bruke noe av min teoretiske kunnskap i praksis.

 Hvorfor er du rette person for jobben?

Jeg jobber med mennesker med særlige behov ved siden av studiene, og har mye erfaring med hvordan man kommunisere med og tilpasse seg mennesker i alle samfunnsgrupper. I tillegg mener jeg at jeg har mye juridisk kunnskap jeg kan bidra med.

Hva ønsker du få til?

Jeg håper å få innsikt i flere rettsområder enn jusstudiet legger opp til. I hver sak vil man måtte lese om, og skaffe seg ny kunnskap om, den enkelte sakens tema. I tillegg føler jeg meg heldig som kan hjelpe noen med å løse sine juridiske problemer.

Hvorfor jobbe frivillig?

– For at samfunnet skal fungere optimalt må man kunne gjøre arbeid uten å alltid måtte få noe tilbake i form av penger. I tillegg vil det for min del være like viktig med arbeidserfaringen som å få vederlag på dette tidspunktet i studiet.

 

Gatejuristen

  • Siden oppstarten i 2004 har Gatejuristen hatt som hovedmålsettinger å yte rettshjelp, arbeide rettspolitisk, drive forskning og skolere jurister innenfor de rettsområdene der de rusavhengige oftest møter motstand. Arbeidet baseres i stor grad på frivillighet og oppsøkende virksomhet.
     
  •  Gatejuristen på Hønefoss vil være en del av Gatejuristen Innlandet, som i dag omfatter Hamar, Lillehammer og Gjøvik. Gatejuristen Innlandet er igjen et fast tiltak under Gatejuristen Oslo.
     
  • Gatejuristen er i dag fast til stede i 16 norske byer. I flere av byene er Gatejuristen imidlertid representert med en frivillighetsgruppe tilknyttet et hovedkontor i en av de større byene.

Studere jus på HSN?

Ved HSN kan du velge mellom flere jusstudier – alle sammen ved campus Ringerike.