Møt gatejurist Katrine

Katrine Andersson. Foto

Katrine Andersson er blant de seks jus-studentene på HSN som er valgt ut til å jobbe ved Gatejuristens kontor på campus Ringerike.


Katrine Andersson er inne i sitt tredje studieår på Bachelor i jus.

Hvorfor ville du bli en gatejurist?

Fordi det er en unik mulighet til å praktisere jus under studiet. Gatejuristen er både en lærerik og givende arbeidsplass med mye variert arbeid. Samtidig vil det være et fint avbrekk fra lesing og endeløse praksisoppgaver.

 Hvorfor er du rette person for jobben?

Fordi jeg jobber strukturert og grundig, og evner å vise empati og forståelse. 

Hva ønsker du få til?

Jeg ønsker å oppnå resultater og hjelpe andre så godt jeg kan. Forhåpentligvis oppdager jeg nye sider av meg selv underveis. 

Hvorfor jobbe frivillig?

For å oppnå både faglig og personlig utvikling, slik at jeg har bedre forutsetninger for senere karriere. Det å kunne påvirke eller forandre en annens livssituasjon er motiverende for meg, og ved å jobbe som frivillig får jeg virkelig testet hva jeg er god for. 

 

Gatejuristen

  • Siden oppstarten i 2004 har Gatejuristen hatt som hovedmålsettinger å yte rettshjelp, arbeide rettspolitisk, drive forskning og skolere jurister innenfor de rettsområdene der de rusavhengige oftest møter motstand. Arbeidet baseres i stor grad på frivillighet og oppsøkende virksomhet.
     
  •  Gatejuristen på Hønefoss vil være en del av Gatejuristen Innlandet, som i dag omfatter Hamar, Lillehammer og Gjøvik. Gatejuristen Innlandet er igjen et fast tiltak under Gatejuristen Oslo.
     
  • Gatejuristen er i dag fast til stede i 16 norske byer. I flere av byene er Gatejuristen imidlertid representert med en frivillighetsgruppe tilknyttet et hovedkontor i en av de større byene.

Studere jus på HSN?

Ved HSN kan du velge mellom flere jusstudier – alle sammen ved campus Ringerike.