Møt gatejurist Lillian

Lillian Sjeldnes Flathen. Foto

Lillian Spjeldnes Flathen er blant de seks jus-studentene på HSN som er valgt ut til å jobbe ved Gatejuristens kontor på campus Ringerike.


Lillian Spjeldnes Flathen er inne i sitt andre studieår på Bachelor i jus.

Hvorfor ville du bli en gatejurist?

Jeg opplever Gatejuristens arbeid som svært meningsfylt og ser på dette som en unik mulighet til å tilegne meg verdifull praktisk erfaring samtidig som jeg kan få hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon.

 Hvorfor er du rette person for jobben?

– Jeg er litt eldre enn flere av de andre studentene, og dermed har jeg en del mer livserfaring som jeg tar med meg inn i denne jobben. Det kommer godt med. I tillegg gir jeg meg ikke så fort, er forståelsesfull overfor den som trenger hjelp og er generelt blid og sosial!

Hva ønsker du få til?

– Jeg ønsker å lære å yte god juridisk bistand og få en forsmak på arbeidslivet.

Hvorfor jobbe frivillig?

– Jeg har jobbet en del frivillig fra før og synes det er hyggelig. En får alltid masse igjen for det: erfaring, opplevelser og rent sosialt. I denne sammenhengen er det en vinn-vinn-situasjon: kunden får hjelp, og jeg lærer masse som er relevant i min utdanning.

Gatejuristen

  • Siden oppstarten i 2004 har Gatejuristen hatt som hovedmålsettinger å yte rettshjelp, arbeide rettspolitisk, drive forskning og skolere jurister innenfor de rettsområdene der de rusavhengige oftest møter motstand. Arbeidet baseres i stor grad på frivillighet og oppsøkende virksomhet.
     
  •  Gatejuristen på Hønefoss vil være en del av Gatejuristen Innlandet, som i dag omfatter Hamar, Lillehammer og Gjøvik. Gatejuristen Innlandet er igjen et fast tiltak under Gatejuristen Oslo.
     
  • Gatejuristen er i dag fast til stede i 16 norske byer. I flere av byene er Gatejuristen imidlertid representert med en frivillighetsgruppe tilknyttet et hovedkontor i en av de større byene.

Studere jus på HSN?

Ved HSN kan du velge mellom flere jusstudier – alle sammen ved campus Ringerike.