Møt gatejurist Sigurd

Sigurd R. Lønneid. Foto

Sigurd Rykkje Lønneid er inne i sitt andre studieår på Bachelor i jus.

Hvorfor ville du bli en gatejurist?

Gatejuristen fremsto som en unik mulighet til å oppleve jussen i praksis, på et tidlig stadium i studieløpet. Å få mulighet til å hjelpe en vanskeligstilt gruppe på et område jeg har interesse for, var også en viktig grunn.n.

 Hvorfor er du rette person for jobben?

– Ved siden av å levere et solid faglig arbeid, har jeg mange års erfaring med kundebehandling. 

Hva ønsker du få til?

– Ønsket mitt er å skape en enklere hverdag for klientene, samt tilegne meg relevant praksis innenfor jussen. 

Hvorfor jobbe frivillig?

– Som nevnt tidligere er Gatejuristen en flott mulighet til å oppleve jussen i praksis. Å videre kunne hjelpe andre på et område jeg har stor interesse for, er en stor bonus.

 

Gatejuristen

  • Siden oppstarten i 2004 har Gatejuristen hatt som hovedmålsettinger å yte rettshjelp, arbeide rettspolitisk, drive forskning og skolere jurister innenfor de rettsområdene der de rusavhengige oftest møter motstand. Arbeidet baseres i stor grad på frivillighet og oppsøkende virksomhet.
     
  •  Gatejuristen på Hønefoss vil være en del av Gatejuristen Innlandet, som i dag omfatter Hamar, Lillehammer og Gjøvik. Gatejuristen Innlandet er igjen et fast tiltak under Gatejuristen Oslo.
     
  • Gatejuristen er i dag fast til stede i 16 norske byer. I flere av byene er Gatejuristen imidlertid representert med en frivillighetsgruppe tilknyttet et hovedkontor i en av de større byene.

Studere jus på HSN?

Ved HSN kan du velge mellom flere jusstudier – alle sammen ved campus Ringerike.