Møt gatejurist Silje-Marie

Silje-Marie Granli. Foto

Silje-Marie Granli er blant de seks jus-studentene på HSN som er valgt ut til å jobbe ved Gatejuristens kontor på campus Ringerike.


Silje-Marie Granli er inne i sitt tredje studieår på Bachelor i jus.

Hvorfor ville du bli en gatejurist?

Først og fremst fordi dette er en super mulighet til å tilegne meg dyrebar erfaring. Det kan umulig være annet enn positivt å kunne få bruke jussen på en mer praktisk måte, enn å bare lese pensum og gjøre oppgaver underveis i studiet. Jeg liker også å utfordre meg selv, for å kunne bli enda bedre, og denne jobben tror jeg kan by på mange gode utfordringer. 

 Hvorfor er du rette person for jobben?

Fordi jeg har en sterk «ståpå-vilje»: Når jeg går inn for å gjøre noe, vil jeg gjøre så godt jeg kan, for at det skal bli så bra som mulig. I tillegg er jeg en omsorgsfull person som lett føler med andre, og det er en viktig egenskap for en saksbehandler som jobber med mennesker som har opplevd mye trist i livet.

Hva ønsker du få til?

Jeg ønsker selvfølgelig å hjelpe så mange som mulig, også håper jeg denne tiden i Gatejuristen vil gjøre meg til en dyktig juridisk rådgiver og saksbehandler. 

Hvorfor jobbe frivillig?

Jeg ser på denne jobben som en del av studiet. Gatejuristen gir meg mulighet til å bruke jussen på en praktisk måte. Dette er erfaring jeg kan få nytte av både underveis i studiet og i et senere arbeidsliv. Jeg ser på dette som en god nok betaling, i tillegg til den gode følelsen en får av å hjelpe andre som virkelig trenger det. I mine øyne er ikke en «god advokat» bare en person som leverer gode resultater. Man må også ha gode medmenneskelige kvaliteter.

 

Gatejuristen

  • Siden oppstarten i 2004 har Gatejuristen hatt som hovedmålsettinger å yte rettshjelp, arbeide rettspolitisk, drive forskning og skolere jurister innenfor de rettsområdene der de rusavhengige oftest møter motstand. Arbeidet baseres i stor grad på frivillighet og oppsøkende virksomhet.
     
  •  Gatejuristen på Hønefoss vil være en del av Gatejuristen Innlandet, som i dag omfatter Hamar, Lillehammer og Gjøvik. Gatejuristen Innlandet er igjen et fast tiltak under Gatejuristen Oslo.
     
  • Gatejuristen er i dag fast til stede i 16 norske byer. I flere av byene er Gatejuristen imidlertid representert med en frivillighetsgruppe tilknyttet et hovedkontor i en av de større byene.

Studere jus på HSN?

Ved HSN kan du velge mellom flere jusstudier – alle sammen ved campus Ringerike.