Næringslivet støtter HSN på Ringerike

Ellen Ø. Aamodt (Økonomiklyngen), Runar KSteinar Haugli (banksjef Sparebank 1 Ringerike Hadeland, Ellen Ø. Aamodt (Økonomiklyngen), Runar Krokvik (Sparebankstiftelsen) og prorektor Nils Kristian Bogen klare for avtalesignering. rokvik (Sparebankstiftelsen) og prorektor Nils Kristian Bogen klare for avtalesignering.
F.v. Steinar Haugli (banksjef Sparebank 1 Ringerike Hadeland), Ellen Ø. Aamodt (Økonomiklyngen), Runar Krokvik (Sparebankstiftelsen) og prorektor Nils Kristian Bogen klare for avtalesignering.

I går signerte HSN og økonomiklyngen på Ringerike en avtale som skal sikre utvikling av campus Ringerike.


Sparebankstiftelsen Ringerike, Sparebank1 Ringerike Hadeland, Hønefoss sparebank og Økonomiklyngen går inn med i alt 3,5 millioner kroner over de neste to årene.

Totalt har campus Ringerike mottatt omkring 30 millioner kroner over en del år. Til Ringerikes blad sier Runar Krokvik i Sparebankstiftelsen Ringerike at HSN trolig er den mottakeren som har fått mest penger.

– Vi gir i utgangspunktet gaver, og skal ikke ha noe tilbake. Men vi ser jo at ringerikssamfunnet får mye fra studiestedet, både innen kompetanseutvikling, og ikke minst gjennom by- og stedsutvikling. Vi tror det er viktig for ringerikssamfunnet å ha en høyskole, sier Runar Krokvik i Sparebankstiftelsen Ringerike som også legger til at de siste årene har høyskolen stadig blitt mer synlig i lokalsamfunnet.
 

Nye studier og nye ansettelser


HSN Handelshøyskolen er lokalisert på fem campuser deriblant Ringerike og campusen har rundt 1500 studenter. Dekan Hans Anton Stubberud understreker at midlene ikke skal brukes på ren drift.

Vi skal etablere et mastertilbud innen IKT, og vil finansiere en professorstilling med disse midlene. I tillegg har vi allerede startet et bachelorprogram innen forretningsjus og økonomi, hvor vi vil ansette en professor II, forteller Stubberud.

Han kan også fortelle at midlene skal brukes til å gjøre høyskolemiljøet mer synlig lokalt. Blant annet gjennom samarbeid med videregående skoler, linjeforeninger som koples på lokale arrangementer, og arbeid med integrering av flyktninger. Vekstbarometeret for ringeriksregionen er også del av den nye avtalen.

Prorektor Kristian Bogen signerte avtalen på HSNs vegne og han er imponert over hva som skjer på Ringerike. 

- Hele vår identitet og profil bygger på å være en arbeidslivs- og samfunnsintegrert utdanningsinstitusjon. Ringerike har sett viktigheten av å bygge kunnskap for regionen og har funnet frem til noen måter å bidra med dette på. For oss er det viktig å ha sterke og aktive samarbeidsrelasjoner til de åtte studiestedene og fylkeskommunene. Det bidrar til å gjøre hele vår region til en kraftig universitetsregion.