Sjefsbytte på Ringerike

Terje Rolfsøn og Laila Gustavsen - foto

Terje Rolfsøn gir seg som driftssjef på campus Ringerike, og gir kontornøklene videre til Laila Gustavsen.


 Tekst og foto: Jan-Henrik Kulberg


Terje begynte som student på SLHK (Statens lærerhøgskole i handels- og kontorfag) i Bærum i 1980, og ble med på flyttelasset til Ringerike i 1985.  Han har jobbet ved campus Ringerike i full stilling siden da. Terje kjenner hver krik og krok av en campus mange av oss har gått oss bort på, og trolig vet han endel om kabler og nettverkstilkoblinger også, etter å ha vært sjef for IT-tjenesten frem til han ble administrasjonssjef i 2007.

Blir faglig ansatt

- Det har vært en stor endring fra vi diskuterte strategier i en liten høyskole som HiBu, til strategier og utvikling av et HSN og USN. Alt var på ingen måte bedre før, men noe av det som var positivt var en større nærhet til både studenter og faglig utvikling. Det som reformene og fusjonene har bidratt med, er økt fokus og kvalifisering av fagpersonalet. For 25 år siden, var det få eller ingen med doktorgrader, og nå går utviklingen mot kravet om doktorgrad som inngangsbillett til en faglig stilling, sier Terje.

Han forteller at det har skjedd mye med stillingen de siste årene, og han kjenner seg klar for nye utfordringer.  

- Jeg er takknemlig for at høyskolen gir meg muligheten til å bruke lektorkompetansen min i en faglig stilling, hvor jeg både skal ha undervisningsoppgaver og prosjektansvar. Hvilke undervisningsoppgaver jeg skal ha, er ikke endelig avklart. Det mest omfattende prosjektet jeg er involvert i er Hackathon, som er et samarbeidsprosjekt med Statens kartverk, sier Terje Rolfsøn, som for første gang på flere år ikke lenger skal ha personal- og budsjettansvar.

Kjenner campus godt

Det overtar nemlig Lalia Gustavsen, og hun gleder seg stort til den nye jobben. 

Som prosjektleder for utbyggingen på Ringerike har Laila god kjennskap til campus, og som utflyttet ådøling har hun sterk tilknytning til Ringerike, selv om hun fortsatt skal bo på Kongsberg.  

- Hva gleder du deg mest til fremover?  

- Det å sammen utvikle en attraktiv campus i moderne lokaler er hovedfokus de neste to årene. Campusutvikling er mer enn bord og stoler, det er samfunnsutvikling, og HSN skal være det foretrukne studie- og arbeidsstedet for folk i vår region. Da må bygningsmassen være bedre enn i dag, sier Laila. 

På Ringerike har lokalt næringsliv gått inn med 30 millioner for å bidra til realisering av Ph.d i marketing Managment. 

- Det understreker hvor viktig HSN er for Ringerikssamfunnet, fortsetter hun. Hvordan bygningsmassen utvikles, hvilke leietakere som kommer inn i næringsarealene våre etter hvert og hvordan vi klarer å åpne campus for samarbeidspartnere er alle faktorer som bidrar til å knytte HSN og lokalsamfunnet tettere sammen. På toppen av det hele i en region med enormt vekstpotensial i lys av ny E-16 og Ringeriksbanen. Er det rart jeg gleder meg, avslutter Laila Gustavsen.

En god løsning

- Jeg er glad for at Terje har fått muligheten til å jobbe faglig, og synes det er en god kombinasjon med Laila Gustavsen som både prosjektleder og driftssjef, sier eiendomssjef på HSN Morten Østby.  Han er nærmeste overordnede til driftssjefene på campusene.