Aarhus-master for jusstudentene

Studenter i dialog med studieveleider ved jus-studiene ved Aarhus Universitet og HSN.
Studieleder Jørgen Albæk Jensen ved Juridisk Institut ved Aarhus Universitet og studieleder ved jusstudiene ved HSN, Anne Bang Lyngdal, flankert av jusstudentene Sondre Strømsheim og Solrun Høye, som begge ønsker å ta masterutdanning i Danmark.

En samarbeidsavtale med Aarhus Universitet gjør det enklere for jusstudentene våre å ta fatt på masterløp.


Tekst og foto: Knut J. Meland

Nylig underskrev Høgskolen i Sørøst-Norge og Aarhus Universitet en samarbeidsavtale som legger til rette for at studenter som har fullført Bachelor i Jus eller Bachelor i jus og ledelse kan konkurrere om studieplasser ved tilsvarende masterprogram i Aarhus på bakgrunn av sine vitnemål fra HSN.

Bevilling i Norge og Danmark

– Vi vurderer dette som et verdifullt alternativ til den tradisjonelle norske mastergraden i rettsvitenskap. Studentene som reiser til Århus vil oppleve den store graden av rettsenhet som finnes i Norden, og at det danske og norske rettsvesen ligger hverandre nært, sier studieleder for jus-studiene ved HSN, førstelektor Anne Bang Lyngdal.

Civilstyrelsen ved det danske justisministeriet gir grønt lys for å tildele bevilling som advokatfullmektig i Danmark til jusstudenter med bachelorgrad fra Norge og mastergrad fra Danmark.

Det norske Tilsynsrådet for advokatvirksomhet bekrefter at en innvilget bevilling fra Danmark også vil bli godkjent i Norge.

Sømløs overgang

For studenter ved Bachelor i jus er utdanningen godkjent slik den foreligger i dag, og studentene som søker om opptak til Kandidatuddannelsen i Jura ved Aarhus Universitet kan gjøre dette uten særlige opptakskrav eller liknende.

Når det gjelder studenter ved Bachelor i jus og ledelse er det noen mindre avvik mellom studieprogrammene, og vi juster nå vår fagportefølje i samråd med Aarhus Universitet, med sikte på at kullet som tas opp i 2016 vil kunne få en sømløs overgang til Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi-Erhvervsret

– Vi gleder oss til å ta imot norske studenter og ser fram til det videre samarbeidet med Høgskolen i Sørøst-Norge. Dette har gitt oss et sjeldent utenfra-perspektiv på våre studieprogram som i høy grad har vært et gode for oss, sier studieleder Jørgen Albæk Jensen ved Juridisk institutt ved Universitetet i Aarhus.

– Fantastisk mulighet

– Dette er en fantastisk mulighet for jusstudentene ved våre to bachelorprogram, som nå kan komme i gang med masterløp på en enklere måte enn via universitetene i Norge. Internasjonalisering blir dessuten stadig viktigere, og vi er glade for å inngå et samarbeid med Aarhus Universitet, som er en stor og betydningsfull institusjon i Norden og Europa, sier dekan Hans Anton Stubberud ved Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap ved HSN.

I Norge er det kun universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø som tilbyr mastergrad i rettsvitenskap. Studenter med bachelorgrad fra en av utdanningsinstitusjonene som tilbyr bachelorgrad i jus kan søke om opptak til fjerde året, men konkurrerer da om studieplassene med utgangspunkt i karakterene deres fra videregående skole.

– Stor grad av spesialisering

Sondre Strømsheim er tredjeårsstudent på Bachelor i jus og blant de om lag 15 HSN-studentene som allerede har søkt om opptak til Kandidatutdannelsen i Jura ved Aarhus Universitet.

– Jeg ble positivt overrasket over det faglige opplegget i Århus. Det er åpnet opp for stor grad av spesialisering, og studentene kan langt på vei kan sette sammen sin egen fagmodell, sier Strømsheim.

Han har ennå ikke avgjort om han ønsker å bli advokat, og holder døra åpen for en spesialisering innen internasjonal rett.

– Om man vil jobbe med internasjonal rett, vil en utdannelse som denne fort vise seg å være et solid fortrinn, sier han.

Internasjonal jus

Solrun Høye er tredjeårsstudent på Bachelor i jus. Hun har bestemt seg for å søke opptak ved Aarhus Universitet neste gang studieplassene lyses ut, i oktober.

– Jeg har alltid hatt lyst på et utenlandsopphold i løpet av studietida. Samtidig blir jussen stadig mer internasjonal, slik at erfaring fra utlandet er viktig og gjør deg attraktiv som jobbsøker i flere land, sier hun.

Kandidatutdannelsen i Jura gir flere muligheter for utveksling gjennom en rekke samarbeidsavtaler i Europa samt en fast utvekslingsavtale med South Texas College of Law i Houston i USA.

– Kan hende blir jeg dobbel utvekslingsstudent, sier Høye muntert.

 

 

 

Vil du studere jus ved HSN?

Masterutdanninger ved Aarhus Universitet: