Møt gatejuristene ved HSN

Gatejuristene ved HSN. Foto
Bak fra venstre: Gatejuristene Silje-Marie Granli, Sigurd Rykkje Lønneid, Mari Trolldalen, Frida Nikoline Haugland og Katrine Andersson (Lillian Spjeldnes Flathen var ikke til stede da bildet ble tatt). Foran fra venstre: Elise Dokken, studentkoordinator for gatejuristene og nestleder i studentforeningen «Advocatus Diaboli» ved HSN.

Seks dedikerte jusstudenter er plukket ut av Gatejuristen til å betjene deres avdeling på Ringerike.


Tekst og foto: Knut J. Meland

Gatejuristen er en del av Kirkens Bymisjon og tilbyr gratis rettshjelp til personer med rusproblemer. Fra høsten 2016 er Gatejuristen representert på Ringerike gjennom et samarbeid med HSN, jusstudentenes linjeforening og Advokatfirmaet Buttingsrud.

Seks studenter er valgt ut til å jobbe ved Gatejuristens ringerikekontor, og første saksmottak er allerede gjennomført.

Les intervjuer med alle de seks gatejuristene ved HSN i faktaboksen til høyre.

Uredde og empatiske

Studenten ble ikke valgt ut på bakgrunn av sine faglige kvalifikasjoner alene:

– Vi valgte studenten som hadde den rette kombinasjonen av faglige og sosiale antenner. I tillegg må en god gatejurist være uredd og i stand til å sette seg inn i klientenes sårbare situasjon, utdyper Jørgen Markus Jørgensen, som leder Gatejuristens prosjekt på Ringerike.

Studentene skal jobbe sammen i par:

– Vi har en topersons-strategi i det meste vi gjør, nettopp for å sikre at all nødvendig informasjon blir innhentet og at det blir stilt tilstrekkelig spørsmål slik at vi sikrer oss best mulig forståelse av situasjonen, forklarer Jørgensen.

Gode hjelpere

I saksbehandlingen har studenten løpende dialog med Gatejuristen hele veien. I tillegg møter studentene fagpersoner ved HSN jevnlig for å få innspill og andre synspunkt på arbeidet deres. Advokatfirmaet Buttingsrud tilbyr også studentene saksgjennomgang.

Gatejuriststudentene får også delta på egne opplæringsprogram innen personskadeerstatning hos advokatfirmaet Buttingsrud.

I tillegg går studentene gjennom sakene sammen, slik at de kan lære av hverandres erfaringer.

Eget kontor på campus

– Vi vet at det ha vært rift om jobbene hos Gatejuristen, så dette er et tiltak som studentene setter pris på. Vi er veldig glade for at Gatejuristen nå setter seks av dem i stand til å bistå denne utsatte gruppa, og vi ser fram til et tett og godt samarbeid, sier studieleder ved jusstudiene på HSN, Anne Bang Lyngdal.

Et eget, fullutstyrt kontor til gatejuristene er under oppføring under de nye studentboligene som er bygget på campus Ringerike. Inntil lokalene er klare jobber gatejurist-studentene fra et midlertidig kontor i hovedbygget på campus Ringerike.

Foto av gatejursitenes kontor på campus Ringerike.

 

 

 

 

Intervjuer med våre gatejurister:

Les også: Gatejuristene inn på campus

Gatejuristen

  • Siden oppstarten i 2004 har Gatejuristen hatt som hovedmålsettinger å yte rettshjelp, arbeide rettspolitisk, drive forskning og skolere jurister innenfor de rettsområdene der de rusavhengige oftest møter motstand. Arbeidet baseres i stor grad på frivillighet og oppsøkende virksomhet.
     
  •  Gatejuristen på Hønefoss vil være en del av Gatejuristen Innlandet, som i dag omfatter Hamar, Lillehammer og Gjøvik. Gatejuristen Innlandet er igjen et fast tiltak under Gatejuristen Oslo.
     
  • Gatejuristen er i dag fast til stede i 16 norske byer. I flere av byene er Gatejuristen imidlertid representert med en frivillighetsgruppe tilknyttet et hovedkontor i en av de større byene.

Studere jus på HSN?

Ved HSN kan du velge mellom flere jusstudier – alle sammen ved campus Ringerike.