Studentorganisasjonene ved campus Ringerike

Styrene i de tre linjeforeningene fotografert under fagdagen 29. mars.  Foto: Markus Fjellingsdal Brevik.

Opptatt av velferd, fag og sosialt samvær? Engasjer deg i studentlivet på campus.


Studentdemokratiet

Studentdemokratiet. Logo.Studentdemokratiet i Sørøst-Norge er øverste studentorgan for studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Studentdemokratiet har som formål å ivareta studentenes interesser, og fremme studentenes synspunkter overfor interne og eksterne parter.

Vi jobber også for en bedre studiehverdag ved Universitetet i Sørøst-Norge. Dette kan være alt fra hvilket fagtilbud som skal tilbys hvor, luftkvalitet i klasserom, bedre psykososialt helsetilbud, aktiviteter for internasjonale studenter, kantinetilbud, til flere studentboliger og mer forskningsbasert undervisning. Trenger du hjelp til en klagesak eller har du noen ideer om hvordan det kan bli enda bedre å være student ved Universitetet i Sørøst-Norge? Bruk oss da vel!

Samfunnet i Ringerike

Samfunnet i Ringerike. Logo.Samfunnet i Ringerike, forkortet SiR, er en studentorganisasjon som legger til rette for kulturelle og sosiale aktiviteter for sine medlemmer ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Ringerike. 

SIR har en studentkro, Jokeren, som er tilrettelagt for studentene ved campuset, som også er tilgjengelig allment. Den ligger i dag inne på universitetet. 

Treninger som fotball og volleyball, og arrangementer som skidag, ball og boblefotball er noen av arrangementene og aktivitetene vi arrangerer for dere. Her har dere mulighet til å bli kjent med andre studenter på skolen, og studenter fra andre skoler rundt om i landet. 

Linjeforeninger

For faglig utvikling og sosialt samvær finner du tre linjeforeninger ved campus Ringerike.

Jusforeningen

Jusforeningen. Logo.Jusforeningen ble stiftet i februar 2016 som USNs første linjeforening. Hovedformålet er å fremme faglig utvikling og samhold på tvers av de jusrelaterte linjene og trinnene. Vi ønsker å gjøre studentmiljøet på campus Ringerike så inkluderende og sosialt som mulig.

Jusforeningen har så langt hatt stor suksess med både faglige og sosiale arrangementer som gjennomføres i løpet av skoleåret. En gang i året arrangeres blant annet prosedyrekonkurranse for jusstudentene; en konkurranse der deltakerne får i oppgave å løse en tvist med hjelp av advokater fra eksterne advokatfirmaer. Finalistene av konkurransen får prøve seg på å prosedere foran en tingrettsdommer i en rettssal.

I tillegg arrangeres det fagdag hvert semester, også i samarbeid med de andre linjeforeningene, hvor inviterte foredragsholdere snakker om tema som for eksempel “veien etter studiene” eller lignende. Utover dette har vi en del sosiale arrangementer som jusquiz, temafester, nyttårsbord, konkurranser m.m.

Å være en del av Jusforeningens styre byr på morsomme og spennende utfordringer. Man opparbeider seg både erfaringer og nettverk, og det gjør seg godt på en CV. Det er også en stor fordel å kunne være med å gjøre en forskjell for seg selv og sine medstudenter.

Auri Sacra Fames – Linjeforeningen for økonomi

Auri Sacra Fames. Logo.Auri Sacra Fames er linjeforeningen for alle økonomistudenter ved USN campus Ringerike.

Linjeforeningen for økonomi og ledelse er en fri og uavhengig linjeforening ved Universitetet i Sør-Øst Norge (USN), campus Ringerike. Foreningens formål er å fremme sosialt samvær og samhold, samt bidra til å øke den faglige interessen for sine medlemmer. Linjeforeningen skal være en synlig aktør i lokalsamfunnet. 
Linjeforeningen for økonomi og ledelse er en partipolitisk uavhengig forening. 

Debug – IT foreningen

Debug. Logo.Linjeforeningen DEBUG har som formål å skape et sterkt faglig og sosialt miljø for studenter ved Campus Ringerike. DEBUG ble stiftet på høsten 2016 med sikte på å bedre miljøet for spesielt IT-studentene ved USN campus Ringerike. Foreningen ønsker å utvikle et sterkere faglig miljø, med aktuelle aktiviteter og godt samarbeid med sterke lokale krefter. I tillegg ønsker vi å forbedre det sosiale miljøet på campus med tilstelninger studentene ønsker seg.

Styret vårt består av leder, nestleder, sekretær, arrangementsansvarlig, markeds- og kommunikasjonsansvarlig, fagansvarlig og økonomiansvarlig. Vi skal være lett tilgjengelige for studentene, og ønsker oss tilbakemeldinger om både det som er smått og stort!

En gang i året arrangerer vi LAN-party for alle IT-studentene ved universitetet.

Minimum en gang i året arrangerer vi fagdag sammen med de andre linjeforeningene, hvor vi inviterer både lokale og regionale bedrifter

Vi er også delaktige i arrangeringen av #Hack4no i oktober.

Har du/dere ideer om ting som kan forbedres eller aktiviteter du skulle ønske fantes på campus? Vi trenger alltid nye engasjerte studenter som vil være med å bedre det sosiale og akademiske miljøet for studentene.  Hjelp oss å lage det beste studentmiljøet! Bli med i linjeforeningen.