Profesjonskonferansen 2018

Gnistrende god undervisning - faglig påfyll for lærere


19 Sep

Praktisk informasjon

 • Dato: 19. september 2018
 • Tid: kl. 09.00 - 17.30
 • Sted: Campus Vestfold, Auditorium A1-30

 • Påmeldingsfrist: 31. august 2018

 •  

Gnistrende god undervisning!
Det fins fabelaktige faglærere. Det fins fantastiske formidlere! Det fins eksemplariske metoder, forankret i lærerike teorier! Det kan bli gnistrende god undervisning! Det er lærere opptatt av, og mange har meldt et behov for påfyll. I år er det nettopp temaet for profesjonskonferansen; Det er lærer du er, undervisningskvalitet.

En grunn til at dette ble årets tema, er de siste årenes stortingsmeldinger, offentlige utredninger og evalueringsprogrammer, som drøfter kvalitet i skolen og hvordan elevene best lærer. Kvalitet knyttes blant annet til i hvilken grad undervisningen er kreativ, variert, relevant, innovativ og gir rom for progresjon, dybde og utvikling. Flere av disse perspektivene tematiseres på årets konferanse:

Første foredrag har fått tittelen "Lær å fly" - om motivasjon, nytenking og kreativitet" av Stig Hjerkinn Haug, gründer av Stig og Steins idélaboratorium. Etterpå skal Pål Riis, områdedirektør for videregående skoler, snakke om "Hva som kjennetegner kvalitet i undervisning og skole".

Deretter blir det mange faglige og didaktiske sesjoner, der kjente fagfolk snakker om temaer som: bildebøker, flerspråklighet i engelsk, dans i skolen, framtidens digitale skole, kreativ matteundervisning, skriveoppgaver, samtidslitteratur, matematiske grep, entreprenørskap, handelspill i samfunnsfag, FYMU - tidas kuleste skolefag, digitale verktøy mm.

Dagen avsluttes med to foredrag: "Gnistrende undervisning" med lærer og forfatter Jørgen Moltubak og "Klassen - fortellinger fra et skoleår" med forfatter og journalist Marte Spurkland.

Før og mellom seansene er det musikk, bevertning og bokutstilling fra flere forlag! Hvis det er lærer du er - og du brenner for å gnistre i klasserommet, bør du delta på profesjonskonferansen i år!

Program


Registrering 09.00-09.45

 • Registrering, morgenkaffe og et eple lærer'n
 • Utstilling av fagbøker og lærebøker til bruk i skolen

Plenum 09.45-12.15

Auditorium A1-30 Larvik

09.45-10.15 Åpning og velkommen

 • Musikalsk innslag v/Marius Roth Christensen, Den norske Opera & Ballett
 • Begrunnelse for konferansen, hyllest til læreryrket og litt om undervisningskvalitet
  v/Mette Moe, Jannike Ohrem Bakke, Fride Lindstøl, initiativtakerne 

10.15-11.15 "Lær å fly" - om motivasjon, nytenking og kreativitet
 v/Stig Hjerkinn Haug, gründer av Stig og Steins idélaboratorium

11.15-11.30 Pause

11.30-12.15 Hva kjennetegner kvalitet i undervisning og skole?
v/Pål Riis, områdedirektør for videregående skoler i Oslo

12.15-13.15 Lunsj og taffel

 • Ta en kikk på utstillingen av fagbøker og lærebøker til bruk i skolen
 • Ulike forlag er representert
 • Taffelmusikk

Parallelle seminar 13.15-14.00

Seminar 1A
«Det står jo ikke det som jeg ser» 
- om barns visuelle tekstkompetanse i møte med bildeboka
v/Kåre Kverndokken, dosent, USN
Målgruppe: 1.-5. trinn

Seminar 1B
«Grep for å aktivisere elever i matematikk»
- om å skape kognitivt aktive elever og dybdelæring
v/Lisbet Karlsen og Elise Klaveness universitetslektorer, USN
Målgruppe: 1.-10. trinn

Seminar 1C 
«Flerspråklighet som ressurs i engelskundervisningen»
- forskningperspektiver og didaktiske grep
v/Christian Carlsen, førsteamanuensis, USN
Målgruppe: 1.-13. trinn

Seminar 1D
Å undervise i dans i skolen - fra hverdagsbevegelser til danseuttrykk
v/Trine Ørbæk, førstelelektor, USN
Målgruppe: 1.-7. trinn 

Seminar 1E
Framtidens digitale skole – mer enn smilende elever foran skjermen?
- om bruk av digitale verktøy og læremidler i undervisningen
v/Øystein Gilje, førsteamanuensis, UiO
Målgruppe: 1.-13. trinn

Pause 14.00-14.15


Parallelle seminar 14.15-15.15

Seminar 2A
«Gutten som hatet matte, men elsket fotball"
- om å skape kreativ og relevant matematikkundervisning
v/ Hanan Abdelrahman, matematikkhjelper
Målgruppe: 1.-10. trinn, men det er flest eksempler for de eldste

Seminar 2B
«Jeg trenger litt bensin og mye sørvis»
- om å iscenesette faglige skriveoppdrag
v/Jannike Ohrem Bakke, førstelektor, USN
Målgruppe: 1.-13. trinn

Seminar 2C
«Hvordan arbeide med samtidslitteratur i klasserommet?»
Tendenser i tiden og didaktiske tips
v/Mette Moe, universitetslektor, USN og Fride Lindstøl, førstelektor, USN
Målgruppe: 1.-13. trinn, men det er flest eksempler for de eldste

Seminar 2D
a)Handelspillet   Handelspillet.no
v/Hanne Sundelin-Sagdahl, faglærer Lambertseter vgs
Målgruppe: 8.-13. trinn
b)Entrepenørskap – noen refleksjoner og tips
v/Karin Hove Capote, faglærer, Ullern vgs
Målgruppe: 8.-13. trinn

Seminar 2E
a)FYMU –«tidenes kuleste skolefag»
v/Christine Løke Roa og Helga Falch Johannesen, faglærere Øren barneskole
Målgruppe: 1.-7. trinn
b)«Læring er digg»
- hvordan elevautonomi og digitale verktøy kan gi bedre motivasjon og mestring
v/ Arne Midtlund, faglærer Fagerborg ungdomsskole
Målgruppe: 8.-13. trinn


Pause

15.15-15.45  Kaffe/te/noe søtt å bite i


Plenum 15.45-17.30

Auditorium A1-30 Larvik

15.45-16.30  Gnistrende undervisning Gnistrende.net
v/Jørgen Moltubak, lærer og forfatter

16.30-17.15  «Klassen – fortellinger fra et skoleår»
v/Marte Spurkland, journalist og forfatter

17.15-17.30  Nå skal du og jeg si ha det bra...
Musikkinnslag og ord på veien

Det tas forbehold om endringer i programmet

Deltakerpriser: NOK 1.150,00 

 

Slik kommer du hit

Slik finner du veien til campus Vestfold.