100 nye ideer om brannsikkerhet

Tre beste gruppene sammen med juryen.  Foto
De tre beste gruppene sammen med juryen. Foto: Thomas Heggertveit, Ungt Entreprenørskap.

Fem hundre Vestfold-studenter skulle tenke utenfor boksen om bedre brannsikkerhet, på årets Innovasjonscamp.


Tekst og foto: Susanne Lende

Se bildegalleri på Flickr

Dørene til årets Innovasjonscamp 2017 åpnet nøyaktig halv tolv 19. september. Rekordmange studenter strømmet straks inn i Idrettshallen på campus Vestfold for å finne ut hvem de var kommet på gruppe med.

Oppslaget over gruppesammensetningen som er hengt opp ved inngangspartiet ble nøye studert.

- Det er disse hodene som om ikke lenge må sørge for at alle andre i arbeidslivet tenker nytt, sier Per Haavardtun, høgskolelektor ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, mens studentene finner plass ved bordene.

Innovasjon og utvikling er et eget satsingsområde for HSN. Derfor legger høgskolen til rette for at studentene skal få treffe næringsliv og innovatører som selv har lykkes i Vestfold. Det viktigste er likevel å utfordre studentene til å arbeide på tvers av fagområder og å løse en konkret oppgave i fellesskap.

Bruker bingo for å bli kjent. Foto
Innovasjon er en ”state of mind”

- Kan innovasjon og nytenkning tvinges frem i løpet av to intense dager?

- Det er på sett og vis et paradoks at studentene bare skal bruke to dager, men samtidig er det ganske likt den situasjonen de vil møte i arbeidslivet. Det er disse som må våge å tenke nytt når folk rundt dem ikke er endringsvillige. Innovasjon er en state of mind, og det er det som gjør at samfunnet utvikler seg og går framover,  sier Haavardtun.

Han håper at studentene får med seg nok av tankesettet i løpet av dagene til at de tør å fronte nye ideer og løsninger når de går ut i arbeidslivet.

Brannsikkerhet som tema

Årets oppdragsgiver under Innovasjonscamp 2017 var Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Direktoratet skal være en pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. Samtidig skal det sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

Oppgaven som studentene fikk, gikk rett inn i deres kjerneoppdrag. Direktoratet håpet nemlig at fem hundre studenter sammen kunne komme opp med innovative løsninger på følgende problemstilling:

«Hvordan skal man kunne utvikle gode løsninger for å ivareta brannsikkerheten til personer som mottar tjenester i hjemmet?»

Spennende for DSB

- Det er spennende å få være med å støtte opp om tverrfaglige, kreative prosesser som kan bidra til å skape innovative løsninger til en problemstilling som vi arbeider med på daglig basis. Med så mange unge hoder samlet over to dager, regner vi med at det kommer flere gode løsningsforslag som vi kan ta med oss videre i vårt arbeid. Vi håper også studentene synes det er fint å kunne bidra med løsningsforslag som kan komme samfunnet til gode, sier Barbro Hatlevoll, seniorrådgiver ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Hun sier direktoratet også ønsker å øke bevisstheten om brannsikkerhet i befolkningen – også hos studenter.

- Ved studiestart for eksempel, er det ofte mange studenter som leter etter et sted å bo og det kan være hard konkurranse på utleiemarkedet. Dessverre kan man da ende opp med å leie boliger som ikke er godkjent til boligformål eller sikret på tilfredsstillende måte i forhold til brann.

- Det hender også at brannvesenet må rykke ut til komfyrbranner, blant annet som følge av at unge mennesker glemmer en pizza i stekeovnen etter en kveld på byen. Kanskje en oppgave om brannsikkerhet kan bidra til at brannsikkerhet kommer litt lengre frem i bevisstheten hos noen av studentene – både i forhold til egen sikkerhet og som pårørende til en eldre slektning som trenger hjelp til å forebygge brann?

Studenter på innovasjonscamp. Foto
Innovativt, men også realistisk

I en av gruppene som allerede er godt i gang med å definere problemstillingen sitter Andreas Toresen (23). I tillegg til å studere ved Handelshøyskolen jobber han i vakt- og sikkerhetsbransjen.

-  Temaet går rett inn i det jeg jobber med til daglig siden jeg mottar slikenødhenvendelser, forteller han.

Gruppen han er en del av er langt inne i en grundig diskusjon om hva som kan være mulige løsninger for å ivareta brannsikkerheten til eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere. Dette er grupper som er spesielt utsatt for å omkomme i brann.

- Jeg jobber i hjemmetjenesten, og der er det helt tydelig at tekniske hjelpemidler kan være en utfordring. Særlig for eldre som mange ganger ikke har mobiltelefon engang, sier Rebekka Erlandsen (27), som studerer sykepleie.

- Kanskje det kunne løses med sensorer som automatisk finner brann eller tilløp til brann, skyter Siril Kvilberg (20) inn. Hun studerer økonomi og ledelse, og er opptatt av at forslagene og ideene som kommer på bordet også skal kunne realiseres.  

- Det er jo noen som skal betale for dette, sier hun.

- Ja, det å være innovativ handler også om å være realistisk, legger Rebekka Erlandsen til.

Gruppearbeid. foto
Den gode ideen

Det siste utsagnet er inspiratorene fra det Vestfold-baserte innovasjonshuset 7 Sense, Max J. Tangen og Frode Stensaa, helt enig i. De oppfordret studentene til å våge å utfordre hverandre i sitt innlegg fra scenen.

- En god ide må treffe flere, fylle et behov og så må noen være villig til å betale for den. Samtidig må den være realiserbar, sier Max J. Tangen. De har begge mange års erfaring med å finne den gode innovative ideen som faktisk kan lede frem til et produkt eller tjeneste.

De har stor tro på at innovasjonscamper som dette har en positiv effekt for realiserbar ideutvikling og innovasjon.

- Dette har en kjempeeffekt. Høyskolen gjør noe veldig viktig ved å legge til rette for at nye ideer kan komme til. Nå er det fem hundre mennesker som sitter her og tenker sammen. Bare det vil være nok til å kunne vekke interessen hos noen for innovasjon. I fjor kom det faktisk en gruppe herfra med en god ide innenfor brannsikkerhet. Så her ligger alt til rette for at den beste ideen faktisk kan lede til reell produktutvikling, sier Frode Stensaa.

Sanda Knutson blir intervjuet av NRK
Rekordmange deltakere

Aldri tidligere har det vært så mange deltakere under det kreative idemyldingsverkstedet. En del av årsaken kan trolig tilskrives at det er første gang campen er obligatorisk for studentene

-        - Det er syvende år på rad at vi er med på å arrangere camper som dette sammen med høgskolen. Og i år er vi størst i Norge, sier Thomas Heggertveit, daglig leder for Ungt Entreprenørskap i Vestfold.

Han mener kreative arbeidsleirer som dette er vesentlige for å dyrke frem egenskaper som nytenkning og det å jobbe på tvers av fagfelt og interesser. Egenskaper som er høyt verdsatt i arbeidslivet og virkeligheten som snart venter for studentene.

Innovasjonscamp 2017:

1. plass - Gruppe 35
Medelen Lensberg, Vetle Folland, Frank Lundberg, Camilla Helene Smaaskjær.

2. plass- Gruppe 94
Camilla Wold, Marianne S. Inderberg, Truls Aune Helmersen, Christian Edvardsen

3. plass - Gruppe 82
Andreas Berggreen, Tore Dalen, Kristian Wærdahl, Ruth Cecilie Lang-Ree Johansen


En idékonkurranse, der studentene konkurrerer i kreativitet og nyskapning. Studentene jobber i sammensatte grupper, og løser et oppdrag som presenteres for publikum før en fagjury kårer vinnerne.

Innovasjonscampen er et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap og HSN.

Årets camp er hittil den største med nesten 500 studenter fra tre forskjellige fakulteter.

Studenter fra Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Fakultet for helse og-sosialvitenskap og Handelshøyskolen skal på tvers av fagområder løse en konkret oppgave.

Årets oppdragsgiver er DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.  Oppgaven er utformet av HSNs Jarle Løwe Sørensen i samarbeid med DSB.

Prosjektet Innovasjonscamp 2017 blir ledet av Sanda Knutson, oppdragsleder, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag.