280 nye studenthybler

Kunnskapsparken i Bø
Foreløpig skisse av den nye kunnskapsparken på campus Bø (Code Arkitektur)

Høgskolen i Sørøst-Norge får nå 280 nye studenthybler meldte Kunnskapsdepartementet sist fredag.


(Tekst: Per Magnus Holtung)

De nye fullstandardhyblene blir fordelt med 160 i nytt kombinert nærings- og hybelbygg på campus Vestfold (Bakkenteigen) og 120 i et tilsvarende kombibygg på campus Bø.

- Hyblene ved campus Vestfold vil etter planen stå ferdig til studiestart i 2018, mens høsten 2019 nok er mest realistisk for Bø, opplyser divisjonsdirektør Ola Kristian Dille i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.

Kunnskapspark

Det nye bygget i Bø skal også inneholde både en kunnskapspark og studenthyblene. Bygget blir liggende tett opptil de øvrige bygningene for høgskoleanlegget i Bø. Og Bø hotell blir nærmeste nabo.

Hele bygget blir på 8000 kvadratmeter. Rundt halvparten av arealet utgjøres av de nye hyblene for Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.

Studentsamskipnaden har i dag totalt 432 hybelenheter i Bø. Samtidig med bygging av de nye 160 hyblene vil samskipnaden avvikle de eldste av hyblene i Breisås og dagens studentleiligheter på Folkestad. Noen såkalte dubletter blir dessuten bygd om til enkelthybler med nær samme standard som de nye.  Netto blir det derfor 30 – 40 hybler ekstra i samskipnadens eie i Bø.

Eies av studentsamskipnaden

Det er samskipnaden som vil eie og stå som byggherre for nybygget i Bø. Det er ennå for tidlig å si hva totalkostnad for bygget og månedsleie for boligene vil bli. 

I tillegg til samskipnadens hybler er det i Bø som på de øvrige studiestedene også et godt tilbud av hybler på det private leiemarkedet.

Vestfold

På campus Vestfold har samskipnaden i dag 663 hybelenheter. På samme måte som i Bø vil de nye hyblene dele hus med kunnskapsbedrifter eller lignende virksomhet. Også i Vestfold vil noen – men færre – av eksisterende hybler fases ut. Totalt vil det med de 160 bli 713 hybler i samskipnadens regi.

Det nye kombibygget på Bakkenteigen får en sentral plassering på campus.

Flere byggemuligheter

På Studentsamskipnaden i Sørøst-Norges egne nettsider minner direktør Hans Erik Stormoen om at det allerede fra studiestart i august i år står splitter nye boliger klare på Øvre Sund i Drammen, og at det jobbes hardt med å få på plass avtaler for byggemuligheter i Kongsberg.

Kunnskapsparken campus Vestfold