Bli med Eirik inn på mikro-nano-laben

I ingeniørprosjektet sitt på USN jobber Eirik med mikromekaniske kretser, som skal fungere i høyere temperaturer enn vanlig elektronikk.


- Slike kretser kan brukes til f.eks å utforske solsystemet eller jordas indre, sier Eirik. 

Moderne laboratorier og inspirerende forelsere, er noe av det han synes er bra med å studere mikro- og nanosystemteknologi på USN.

-
Vi har ganske små klasser, og blir en sammensveiset gjeng. 

På campus Vestfold jobber studentene i avanserte laboratorier.

Professor Einar Halvorsen sier det er viktig at studentene får prøve seg:

- Å utføre eksperimenter er en viktig del av det å drive forskning.  Dersom de skal kunne konstruere noe som ingeniør, må de dessuten vite hvordan fremstillingen foregår.  Det å kunne fremstille noe, er også viktig i seg selv.

 

 

Ta teknologisk utdanning på USN

Realfag, IT og teknologi er en av de mest etterspurte kompetanser i arbeidslivet.

Se oversikten over studietilbudene innen ingeniør, sivilingeniør, teknologi og IT