Forskningsparken Vestfold Innovation Park

Nanoteknologiforsker med mikroskop. Foto.

Forskningsparken ligger på Bakkenteigen, vegg i vegg med høgskolemiljøet i Vestfold.


Forskningsparken er et møtested mellom industri, akademika og virkemiddelapparatet og et samlingspunkt for kunnskapsutvikling, forskning og nyskapning, blant annet innenfor mikro- og nanoteknologi og maritime applikasjoner. Bygget ble realisert gjennom et tett samarbeid mellom Høgskolen i Sørøst-Norge, NCE MNT og lokalt næringsliv. 

Felles utnyttelse av ressurser og geografisk nærhet gir grobunn for samarbeidsprosjekter som kan skape knoppskyting og vekst for bedriftene på området.

Målet med Forskningsparken har siden starten vært å tilrettelegge for et innovasjonsmiljø i Vestfold ved å være en møteplass mellom industrielle og akademiske miljøer.

Fakta om Forskningsparken Vestfold Innovation Park

  • Etablert etter initiativ fra Høgskolen i Sørøst-Norge
  • Åpnet i 2012
  • 9.100m2 lokaler med bl.a. laboratorier, renromsfasiliteter, maritime simulatorer og inkubatorkontorer