Fremtiden kom til campus Vestfold

Studenter på vei ut av førerløs buss på campus Vestfold.
Mange fikk et førstemøte med førerløse kjøretøy da det ble arrangert prøvekjøring med minibuss på campus Vestfold.

Snart er selvkjørende busser en realitet på norske veier. USN kan bli blant de første stoppestedene.


Vestfold fylkeskommune tok vinteren 2016 et initiativ til å sette i gang et forprosjekt med selvkjørende minibuss i Vestfold.

Dette initiativet slår nå ut i full blomst: Gjennom et samarbeid med Horten kommune,Universitetet i Sørøst-Norge, Vestfold kollektivtrafikk og Statens vegvesen ble det gjennomført prøvekjøringer på campus Vestfold 26. og 27. april, der alle var invitert til å prøve framtidens kollektivtransportløsning.

Se bilder fra dagen (Flickr)

Testingen fant sted på et avgrenset område foran hovedinngangen og tiltrakk seg mange nysgjerrige. Køene ble blant annet befolket av elevene på teknologi- og forskerlinjen på Horten videregående skole.

– Dette er jo veldig aktuelt. Selvkjørende minibusser er relevant for studiet vårt og for fremtiden. Det vil bidra til å skape flere arbeidsplasser. Vi får være med på utviklingen og det er spennende og gøy, sier elev Johanne Eckhoff til vfk.no.

 

Hans Hilding Hønsvall, leder for hovedutvalg samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune, prorektor ved HSN, Kristian Bogen, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og ordfører i Horten, Are Karlsen.

Prototype

Bussen som ble testet ut er en protype kalt EZ10, som er utviklet av selskapet Robosoft/Easymile. Bussen ble presentert av det norske konsulentselskapet Acando, som jobber med digitale transformasjoner i offentlig og private virksomheter.

Den elektrisk drevne bussen har en kapasitet på seks stående og seks sittende passasjerer, og har en makshastighet på 40 kilometer i timen og en rekkevidde på 14 timers bruk.

Teknologibyen Horten

Fylkeskommunen melder at de ønsker å legge pinner i kors for å det grønne skiftet og stimulere til ny teknologi:

– Vi vil vise frem den teknologiske utviklingen innen kollektivtrafikk for innbyggerne i Vestfold. Vi har valgt Horten fordi dette er en teknologiby: her finnes bedrifter som er verdensledende på sine områder pluss et sterkt forskningsmiljø, her på campus Vestfold, sier Hans Hilding Hønsvall, leder for hovedutvalg samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune.

Hønsvall peker på strekningen mellom nye Horten jernbanestasjon og campus Vestfold som avgjørende for å få til et kollektivtilbud som funker i Horten, og ser for seg dette som et av de første stedene de autonome bussene skal settes inn.

– Kjempekult!

– Dette er kjempekult! Autonome kjøretøy er framtiden, og det er spennende at universitetet er koblet på dette prosjektet, sier Andreas W. Olsen, som tar Bachelor i ingeniørfag – Datateknikk ved campus Vestfold.

Olsen er over gjennomsnittet interessert i selvgående kjøretøy. Sammen med medstudentene Emil André Hansen og Daniel D. Simonsen samt Jens Kristian Syversen fra Bachelor i nautikk, er han nemlig involvert i et prosjekt som har som formål å videreutvikle universitetets autonome seilbåt, Autonomus. Nærmere bestemt skal de utruste den førerløse seilbåten med en sensorenhet som skanner omgivelsene, identifiserer eventuelle hindre og lar båten reagere i tråd med sjøfartsreglene.

Den selvkjørende minibussen som ble testet ut på campus Vestfold er utstyrt med to såkalte Lidor-sensorer – eksakt samme type som studentene skal bruke i sitt bachelorprosjekt.

Følg historien om Autonomus her
 

Olav Madland fra Acando  i dialog med studenter ved HSN

Nytt masterstudium i autonome systemer

I forkant av prøvekjøringen ble det holdt et frokostmøte om autonome kjøretøy der politikere og representanter fra lokalt næringsliv, offentlige etater og USN, presenterte og diskuterte mulighetene de føreløse transportløsningene bringer med seg.

USN har planlagte aktiviteter som korresponderer godt med det som kom fram under møtet.

Et eget mastergradsprogram innen autonome systemer er blant annet under utvikling, og her vil samarbeidet med næringslivet stå svært sentralt.

– Studiet vil bli en del av Næringsakademi-satsingen ved USN, der vi framover vil lansere flere mastergradsprogrammer smidd over samme lest som vårt program innen Systems Engineering, der alle studentene er i lønnet jobb hos relevante, nasjonale og internasjonale bedrifter gjennom studiene. Bedriftene samarbeider tett med USN og bidrar blant annet med forelesere, forteller Duy Tho Do, prosjektleder for USN Partnerskap.

Drivkraft fra næringslivet

– USN er helt avhengige av næringslivet som retningsgivere og drivkrefter i vårt arbeid med å framskaffe den kunnskapen og kompetansen som er etterspurt og som kan gi oss en ledende posisjon på dette feltet, sier prorektor Kristian Bogen.

Bogen stilte seg også positiv til Hans Richard Petersen fra Sensonor sin visjon om etablering av en større testbane for utprøving av autonome kjøretøyer i tilknytning til campus Vestfold.

Transportsystem i brytningstid

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) var også til stede og delte med entusiasme sine tanker om hvordan teknologien må tas i bruk for å utvikle kollektivtilbudet:

– Jeg er opptatt av at teknologien skal styrke kollektivsystemene våre. Vi må senke terskelen for å reise kollektiv og gjøre kollektivtrafikken mer individuelt tilpasset. Først da vil folk ta kollektivtransport bruk på en helt ny måte, sa Solvik-Olsen.

Rett før påske la regjerningen fram nasjonal transportplan for perioden 2018-2029, hvor det i kapittel 3 blant annet heter at transportsystemet i Norge er i en brytningstid.

– Vi må jobbe sammen om dette og sørge for at ta teknologien blir tatt i bruk når den er moden. Vi må skape enda mer drivkraft fra næringsliv og akademia, samt få på plass et lovverk som legger til rette for utprøving på norske veier, sa Solvik-Olsen.