Kartlegger tidevannskraft i Svelvik

Maritim masterstudent fra HSN hjelper til med å kartlegge Svelvikstrømmen, som del av tidevannskraft-prosjekt.


Tekst og foto: Kent Stian Håkonsen, Svelviksposten.
Publisert med tillatelse.

Svelvikstrømmen har i uminnelige tider vært en kraftkilde.  Med konstant tidevann og med Drammens- og Lierelva som dytter nordfra, kan vannet flytte seg i flere knops fart. Strømmen går også flere veier på en gang, da Svelvikstrømmen har flere lag, saltvann fra havet, ferskvann fra elvene, med variert temperatur som blandes.
HSN-student og veileder i kajakker i Svelviksundet. Foto: Svelviksposten
Nå utforskes muligheten for å utnytte kraften i Svelvikstrømmen til innovasjon og testing.

Da trenges det kartlegging både av strømforhold og skipstrafikken som daglig passerer det smale sundet.


I KAJAKK: Mastergradstudent Evgeny Markevich sammen med oseanograf Karina Hjelmervik satte ut i kajakker i Svelviksundet.

Her har de hatt god hjelp av mastergradstudent Evgeny Markevich fra Hviterussland, som nettopp har levert inn sin mastergrad-oppgave i maritim ledelse på campus Vestfold i Horten. Han har sett nærmere på logistikken på skipstrafikken i Drammensfjorden og hvor den går. Nylig var han med en av sine mentorer, oseanograf Karina Hjelmervik ved Høgskolen i Sør-Øst-Norge for å samle data.
 
– Det foreligger jo en del data om Svelvikstrømmen, men vi gjerne få validert dem. Så i dag er planen å sette ut driftere for å måle hastigheten på tidevannet i øvre lag. De er dessverre sårbare for vinden siden de ligger i overflaten. Det har blåst opp med sønnavind, og vi skal måle utadgående strøm mot sør. Så da spørs det om det går, men vi prøver å sette ut et par driftere så får vi se, forklarer Karina Hjelmervik.

Vinden tok forsøket 

Så legger hun og Markevich ut i kajakk i Svelvikstrømmen. Driftere plasseres ut, men det viser seg ganske fort at vinden og bølgene drar dem nord.
 
– Vi måtte dessverre avslutte dagens forsøk uten resultat. Det var litt synd at vi ikke fikk gjennomført undersøkelsen i dag. Vi har også hatt god støtte fra Oslofjordfondet som har bidratt med forskningsmidler, i et forskningsprosjekt for å kartlegge Oslofjorden bedre. Nå får vi se om vi får utført forsøket innen et par uker, sier Karina Hjelmervik.

Deltakerne i prosjektet i Svelvik.  Gruppebilde

KRAFT: Svelvikstrømmen blir utforsket for mulig kraftinnovasjon. F.v: Karina Hjelmervik, Joachim Amland, Tina Wågønes, Arvid Askø, Gunvor Besseberg og Evgeny Markevich.

Perfekt sted

Det jobbes nå for å få til et innovasjonssenter for tidevannskraft i Svelvik og nylig var partene i prosjektet i Svelvik for å titte på landlige lokasjoner, og få utført noen målinger.
 
– Svelvikstrømmen er blant de absolutt beste lokasjonene for et slikt senter, det ligger midt imellom flyplassene med kort vei for kunder. Det er forskjellige dybder, og strømforhold å teste ut forskjellige løsninger på for de forskjellige produsenter, forteller Joachim Amland Chief Technology Officer and Investor i Tidetec.

Mye ligger til rette

Flere av aktørene var samlet på kaia ved den gamle papirfabrikken i Svelvik sentrum.
 
– Det er flere ting her som allerede ligger til rette for et innovasjonssenter. Det er lokaler for produksjon her, det er plass til et publikumssenter hvor man vise fram de forskjellige løsninger, og det er kai her slik at det er lett å få fraktet ut større konstruksjoner. Området er godt egnet for å koble sammen forskning og publikumssenter, så vi jobber med å samle aktører og finanser, forteller Tina Wågønes prosjektleder i Papirbredden Innovasjon.

Tidevannskraftverk i Svelvik

Svelvik kommune har initiert prosjektet som startet med et temamøte om tidevannskraftverk juni i 2014 med Tess AS og Svelvik kommune.
 
– Deltakerne var totalt sett positive og trodde på mulighetene for å satse på tidevann som kilde til fornybar energi, så vi fortsatte forteller Arvid Askø i Svelvik kommune.
 
– Vi har engasjert en prosjektleder fra Papirbredden Innovasjon hvor Svelvik kommune er deleier, sier han videre
 
Samarbeidspartnere i prosjektet er Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), NIVA, Kystverket Deep River AS, Norrønt AS, Buskerud fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune, Norsk forskningsråd (NFR) og Tidetec AS.

Forprosjektet startet opp i januar 2015 og skal være ferdig høsten 2016. Det skal kartlegge gründere, næringsvirksomhet, akademia og fagmiljø, energiselskap, nettverk, kommuner og andre aktører som kan ha interesse av å etablere en næringsklynge og et innovasjonssenter for tidevannskraftverk i Svelvikstrømmen.

Gjennom en dialog med de aktuelle målgruppene, ønsker partene å kartlegge deres behov for et felles innovasjonssenter, hva slags innhold et innovasjonssenter eventuelt bør ha, mulig beliggenhet og drift/finansieringsmodell.