Kunststudentene jobbet med Viskum

Student jobber med en kunstinstallasjon. Foto
Kunst- og designstudent Camilla Slettene Berg og dosent Tollef Thorsnes ved HSN tar og føler på Morten Viskums installasjon «Tro», som studentene var med å montere på Galleri Backer.

Kunst- og designstudenter i Vestfold deltok på arbeidet med å sette opp Morten Viskums utstillinger på Haugar kunstmuseum og på høyskolen.


Tekst og foto: Knut J. Meland

Kunstner Morten Viskum er for tiden aktuell med utstillingen «Selvportretter» på Haugar kunstmuseum. Her vises for første gang Viskums såkalte «selviscenesettelser» i samlet form:

Hvert år – på sin egen bursdag – får Viskum seg selv foreviget som en voksfigur, som han bruker som en del av en installasjon, ofte med dagsaktuelle og betente tematikker.

En av disse installasjonene «Tro» er installert på høyskolens eget kunstgalleri: Galleri Backer, som fungerer som en satellitt for utstillingen på Haugar kunstmuseum.

– En stor mulighet

I forbindelse med planleggingen og monteringen av de to Viskum-utstillingene, ble studentene ved Årsstudium i kunst- og design, involvert:

– Studentene fikk være med å se hvordan det ble arbeidet med alt fra lyssetting og veggfargevalg til hvor og i hvilken rekkefølge installasjonene skulle vises. De og fikk i det hele tatt delta i en tankegang som betyr svært mye for opplevelsen til de som besøker utstillingen, forteller dosent Tollef Thorsnes.

Flere bilder i albumet Viskum på HSN (Flickr.com)

Dessuten fikk studentene delta på selve monteringen av én av installasjonene på Haugar Vestfold Kunstmuseum og hele utstillingen på Galleri Backer på høyskolen.

– Dette var en stor mulighet som jeg grep med begge hendene. Det ligger mye lærdom i å jobbe så tett på store kunstnere og dyktige kuratorer. Det var svært givende å få være med på arbeidet, ikke bare som observatører, men faktisk som delaktige aktører, forteller student Camilla Slettene Berg.

– Enormt potensial

– Haugar Vestfold Kunstmuseum setter stor pris på det nære samarbeidet vi har hatt med HSN gjennom flere år, og er glade for å få innspill og kontakt med studenter, fagmiljø og høyskolebiblioteket. Heri ligger et enormt potensial, som vi bare så vidt har begynt å utnytte, sier Tone Lyngstad Nyaas, kurator ved Haugar Vestfold Kunstmuseum.

Hun ønsker at samarbeidet rundt Viskum-utstillingen skal bli toneangivende, slik at flere framtidige utstillinger på Haugar kunstmuseum, både av nasjonale og internasjonale kunstnere, skal få en satellitt-utstilling på campus Vestfold.

Kunst- og designstudent Lisa Mrakic. Foto

Forvirring og tirring

Studentene tok også i bruk fellesarealene på campus Vestfold for å skape forventing og interesse for Viskum i forkant av utstillingsåpningen på Galleri Backer. 

Flere hundre par tomme sko utgjør en del av installasjonen «Tro», og derfor lot blant andre kunst- og designstudent Lisa Mrakic det føres opp egne sko-installasjoner flere steder på campus i forkant av utstillingen, til forvirring og tirring blant studenter og ansatte.

– Arbeidet med Viskum har gitt mersmak og en nyvunnen innsikt i hvordan både kunstnere og kuratorer jobber i forkant av en utstilling, og hva som faktisk må til av tid og ressurser for å få til noe som virkelig fungerer, sier Mrakic.

– Må du, så må du

I forkant av at utstillingen på campus Vestfold ble åpnet, arrangerte høgyskolebiblioteket, i samarbeid med Haugar kunstmuseum og Institutt for praktiske og estetiske fag, en kunstnersamtale med Morten Viskum ledet av kurator Tone Lyngstad Nyaas fra Haugar kunstmuseum.

Her fikk kunst- og designstudent og en hel del andre frammøtte et nært møte med Viskum, og en rikere forståelse av kunstnerens arbeidsmetodikk så vel som utgangspunkt for de gjentatte «selviscenesettelsene».

På tampen fikk tilhørerne også med seg et godt råd fra kunstneren:

– Livet som kunstner er tøft, men det gir deg anledning til å leve et rikt og spennende liv der du får brukt hele deg til å formidle det du ønsker. Har du et kall om å bli kunstner, så har du kan hende ikke noe valg? Må du, så må du, sa Viskum avslutningsvis.

Samtalen var en del av høyskolebibliotekets arrangementsserie «Kunnskap til lunsj», der publikum inviteres til et åpent møte med ulike aktører innen kunst- og kunnskapsfeltet.

Morten Viskum i dialog med kurator Tone Lyngstad Nyaas fra Haugar Vestfold Kunstmuseum under arrangementet Kunstsamtale i høgskolebiblioteket.

 

Morten Viskum – Selvportretter

Utstilling på Haugar Vestfold Kunstmusem 1. oktober – 30. desember, 2016

Morten Viskum (f. 1965) har siden debuten med Rotter/Oliven (1995) arbeidet med temaer som tar opp etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og ytringsfrihet. Han utforsker ubehaget i kulturen og moralske dilemmaer som oppstår i et samfunn hvor døden mangler ritualisering og synliggjøring. Kunstnerens anvendelse av et biologisk materiale kombineres ofte med religiøse symboler som skaper en undring over tro og tvil, liv og død.   

Anvendelsen av et medisinsk materiale kan settes i sammenheng med Viskums avbrutte veterinærutdannelse, men også med de internasjonale trendene i samtidskunsten på 1990-tallet som var fremtredende da han begynte på kunstakademiet i 1993. Spesielt gjelder dette YBA, Young British Artists og Damian Hirsts sensasjonelle skulpturer med preserverte dyr på formalin som vakte stor oppmerksomhet. Viskums arbeider kan settes inn denne tradisjonen hvor han i performative verk maler med hender fra avdøde mennesker, tar i bruk indre organer, kreftceller og preserverte dyr i skulptur, fotografi, maleri og installasjoner.

Viskum begynte med selvportrettene i 2003 da han for første gang reiste ned til Anthony Ritters verksted i Paris for å ta en avstøpning av seg selv i forbindelse med sin fødselsdag 2. februar. Utstillingen Selvportretter gir for første gang et samlet bilde av Viskums iscenesettelser der han bearbeider samfunnspolitiske spørsmål.

Kunstneren tar aktivt i bruk modeller av sin egen kropp til å synliggjøre ulike etiske problemstillinger som oppstår mellom individ og samfunn i vår egen tid. Installasjonene spiller på den politiske satiren og tar opp i seg høyst aktuelle globale utfordringer. De kan derfor betraktes som serielle samfunnsdiagnoser.

Viskums iscenesettelser retter kritikk mot fundamentalistiske systemer og tankestrukturer som rammer menneskeverdet og ytringsfriheten. Et eksempel er hvordan han i The Clown ikler seg terroristen Breiviks hårfrisyre og den onde klovnens smil. Installasjonene inneholder ellers tegn og symboler som griper inn i politikken og vitenskapens verden, religiøs praksis, kapitalismens system og terrorens nedslag i Norge og Paris.

Humor er også til stede i andre deler av rolleregisteret, som det å iscenesette seg som en særdeles uheldig finansmann, en transseksuell eller kroppsbygger hvor ulike stereotypier smelter sammen med kunstnerens fysionomi.  På denne måten stiller han spørsmål til nedfelte kulturelle konvensjoner knyttet til religion, vitenskap, kjønn og identitet.

Selvportrettenes utforming spiller på lange kunst- og kulturhistoriske tradisjoner. Man kan trekke linjer tilbake til romerske dødsmasker og de senere vokskabinettets estetikk til popkunstens hyperrealisme i 1990-tallets selviscenesettelser. Skulpturene er et pågående prosjekt der Viskums intensjon er å fullføre en avstøpning for hvert år av sitt liv.