- Moro å få pris

VRI Vestfold er hedret med gjev kommunikasjonspris for god og levende formidling i 2016. - Moro, sier HSNs Sanda Knutson.


–  Dette gir alle oss som jobber i VRI Vestfold inspirasjon til å satse enda mer på god kommunikasjon og formidling av resultatene, sier Sanda Knutson.

Hun er delprosjektleder i VRI Vestfold og opptatt av å vise omgivelsene hva VRI har fått til av regional utvikling. Kommunikasjonspris til VRI Vestfold (Foto: Carina Broen-Konradsen)

- Kommunikasjonsprisen viser at jobben vi gjør sammen i VRI Vestfold er blitt lagt merke til. Vi fokuserer på kvalitet i nyhetene våre og på å informere om arbeidet vårt, spesielt om bedriftsprosjekter som er koblingspunkt mellom FoU-miljøer og bedrifter, sier Knutson.

I løpet av året er artikler publisert jevnlig på hjemmesiden vri-vestfold.no, som igjen er koblet til fylkeskommunens nettside. Videre er nyhetsbrev sendt hver uke til prosjekteiere, bedrifter og andre samarbeidspartnere og en jobb er gjort for å få ut saker i media.

 

 

Prisen ble delt ut i Fornebu under VRIs storsamling, som arrangeres en gang i året. Her møtes alle som regionalt og nasjonalt jobber for innovasjon gjennom Forskningsrådets VRI-program (Virkemidler for regional innovasjon).

VRIs kommunikasjonspris deles ut til den VRI-regionen som utmerker seg med god og levende formidling, og i år vant VRI Vestfold prisen sammen med tre andre regioner.

I Vestfold eies VRI-prosjektet av Verdiskaping Vestfold, som ledes av fylkeskommunen og består av 14 likeverdige partnere. Høgskolen i Sør-Øst Norge er juridisk kontraktspartner på vegne av partnerskapet.

Prosjektleder for VRI Vestfold er Anne Kari Botnmark (HSN) og delprosjektledere er Marius Imset (HSN), Ole Henrik Gusland, Harald Hetland og Sanda Knutson (HSN)