Storsatsing på maritime simulatorer

K-SIM skipsbrosimulator. Foto
K-SIM skipsbrosimulator. Foto: Kongsberg Gruppen

Våre maritime studenter skal få boltre seg i noen av de råeste skipsbrosimulatorene som finnes.


– Det er viktig for oss å utnytte kraften som ligger i den beste simulatorteknologien. Dette tiltrekker studenter og sikrer kvalitet og fleksibilitet i våre treningsmuligheter, sier Anne Kari Botnmark, leder for Institutt for maritime operasjoner ved HSN.

Til sammen er det satt av seks millioner kroner til oppgraderingen av vår eksisterende maritime simulatorpark. Halve summen står HSN for, mens de resterende tre millionene finansieres gjennom det statlige utviklingsprosjektet for maritim kompetanse MARKOM2020.

Verdensklasse

Nylig inngikk høgskolen en omfattende avtale med Kongsberg Digital om tilførsel av fem nye K-Sim skipsbrosimulatorer til en samlet verdi av fem millioner kroner. Disse skal blant annet brukes i undervisningen innen navigasjon og manøvrering ved våre maritime utdanninger.

– Avtalen med Kongsberg Digital er med på å sikre at vår simulatorpark tilbyr fasiliteter i verdensklasse, og at vi utdanner studenter av meget høy standard, sier Botnmark.

– Vi er glade for å støtte HSN med levering og installasjon av den nyeste teknologien og videre oppgraderinger for å møte deres nåværende og fremtidige krav til opplæring, sier salgsansvarlig, Bjarne Torkelsen, i Kongsberg Digital.

HSN kan se tilbake på et langvarig samarbeid med Kongsberg Digital, blant annet gjennom en rekke FoUI-prosjekt.

Anne Kari Botnmark og Bjarne Torkelsen. Foto

Leveres denne høsten

De nye simulatorene skal leveres i løpet av høsten 2017, i tillegg til et langsiktig supportprogram (LTSSP) som gir støttetjenester og oppdateringer til den nyeste programvareutviklingen.

Krumtappen er en såkalt K-Sim DNV GL klasse A skipsbrosimulator, som vil bli installert i et dedikert rom designet for å ligne en skipsbro. Anskaffelsen omfatter også ytterligere en DNV GL klasse A-skipsbrosimulator i tillegg til tre DNV GL klasse B-skipsbrosimulatorer.

Video som presenterer simulatorene i K-Sim-serien: