Studenter bak hybrid-hjelpemiddel

Cowboy Multimover. Illustrasjon
Cowboy Multimover er en hybrid mellom et gåbord og en rullestol. Med enkle grep skifter doningen modus.

Ingeniørstudenter ved HSN designer et unikt hjelpemiddel for barn med nedsatt funksjonsevne.


Tekst: Knut J. Meland

I samarbeid med hjelpemiddelprodusenten Krabat AS, har en studentgruppe ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) utviklet en fiffig hybrid mellom en rullestol og et gåbord, spesialdesignet for barn.

Studentenes målsetting er et hjelpemiddel som ser flott ut samtidig som det gir brukerne fleksibilitet og økte muligheter til bevegelse.

– Mest mulig frihet

– Tekniske hjelpemidler tar vanligvis opp mye plass og kan være utfordrende å transportere. Da blir det gjerne til at man kun tar med seg rullestolen og lar gåbordet stå igjen. Vi ønsket å lage et hjelpemiddel som gir brukeren mest mulig frihet, sier Sigrid Moe, som tar produktingeniørstudiet ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

I det siste halve året har hun og medstudentene Linda S. Simenstad og Mirjam Winnæss jobbet sent og tidlig med rullestol-gåbordet, som er en del av deres bachelorprosjekt ved høyskolen.

Linda S. Simenstad, Sigrid Moe og Mirjam Winnæss. Foto

Fra venstre: Ingeniørstudentene Linda S. Simenstad, Sigrid Moe og Mirjam Winnæss.

Prosjektet deres har fått navnet Cowboy Multimover, og stilles ut 1. og 2. juni under HSN-Expo, en årlig messe ved høyskolens campus i Vestfold hvor over 100 nyutdannede ingeniører viser frem sine prosjekter og oppfinnelser.

Mekking ikke påkrevd

Med tre enkle grep kan den røde doningen forandres fra sitte- til stå-modus. Ryggen og setet er utformet slik at de passer i hverandre og er lette å folde sammen og ta av. Armlenene har stag med en teleskopløsning og kan enkelt flyttes opp og ned, akkurat som håndtaket på en trillekoffert. Fotstøttene har hengsler, som gjør at de lett kan vippes opp og ut av veien, om nødvendig.

– Det skal ikke være en mekkejobb å skifte mellom rullestol- og gåbord-modus. Derfor har vi valgt færrest mulig trinn og samtidig valgt løsninger som ikke krever verktøy, pluss at de er selvforklarende og gjenkjennelige, forklarer Winnæss.

Studentene har også tatt hensyn til at brukergruppen er voksende barn: Rammeverket har en rekke mekaniske justeringsmuligheter, slik at hjelpemidlet kan vokse med brukeren, og samtidig sikres god ergonomi og komfort.

Må se kult ut

– Selvsagt er funksjonaliteten i høysetet når man designer hjelpemidler, men det har vært veldig viktig å lage et konsept som også ser kult ut: noe barna er stolte av og ønsker å bruke. Mange forflytningshjelpemidler er dessuten så store og klumpete at de skaper avstand mellom barna som bruker dem og de som er funksjonsfriske, sier Simenstad.

Studentene forteller at prosjektet har krevet innsikt innen mange fagdisipliner, vurdering av løsninger innen universell utforming og tverrfaglig samarbeid med helsepersonell og pedagoger som arbeider med barn som har behov for spesielle tiltak. Gjennom arbeidet har de henvendt seg til aktuelle fagmiljøer, blant annet for å sikre at produktet får et brukerstyrt design.

– Skarpe studenter

Studentene dyrket selv fram ideen om kombi-forflytningshjelpemiddelet. De tok kontakt med Krabat AS, som utvikler, produserer og markedsfører tekniske hjelpemidler til barn, og fikk grønt lys da de la fram ideen:

Fredrik Brodtkorp. – Dette er skarpe studenter som har lagt ned et godt stykke arbeid. Vi er fans av konseptet deres og tror dette kunne vært et meget godt supplement til vårt sortiment. Realiserbarheten er klart til stede, så det skal bli spennende å få forelagt det endelige resultatet og få avgjort om konseptet er gjennomførbart og om ideen kan vokse og gro til et produkt, sier Fredrik Brodtkorb, som er daglig leder i Krabat AS.

Krabat AS har fungert som støttespillere for studentene, men har bevisst holdt seg på sidelinjen mens prosjektet har skredet fram:

 – Uten en høy innovasjonsgrad ville vi aldri overlevd. Derfor er vi forsiktige med å uttale oss for bastant om hva som er eller ikke er en god idé mens den fortsatt vokser og gror. Vi har ikke ønsket å bremse eller på annet vis legge føringer for den innovative prosessen, vel vitende om at alt for ofte blir gode ideer ødelagt når man legger til grunn rammeverkene man må forholde seg til, sier Brodtkorb.

Rammeverk og armstøtter

Studentene har lagt opp til gjenbruk av flere av delene som allerede inngår som en del av andre produkter fra Krabat AS, og har hatt hovedfokus på rammeverk og armstøtter:

– En sentral utfordring er at det ikke kan være noe i sentrum, fordi der skal brukeren gå. Derfor har vi laget et buet rammeverk, og da blir det fort komplisert med en gang, forteller Moe.

Rammeverket er nøye utformet etter en rekke ingeniør- og designfaglige kriterier. Den er tilvirket i aluminium og dimensjonert etter matematiske beregninger og den såkalte «Elementmetoden» (Finite Element Method). 

De krummede armstøttene er vakuumformet i ABS-plast (også kalt «slagfast polystyren»), på grunn av høy slagfasthet og fin overflatefinish. De er utviklet med fokus på ergonomi, funksjon og tilvirkning:

– Formen på armstøttene følger underarmene og gir god støtte til kroppen, i tillegg til å hindre armene i å skli ut til sidene. Inspirasjon til utformingen er hentet i de klassiske cowboyhattene, som også er roten til produktnavnet, forklarer Simenstad.

 

 

 

Krabat AS

  • Krabat utvikler, produserer og markedsfører tekniske hjelpemidler av høy kvalitet for barn og unge.
  • Krabat beskriver sine produkter som nyskapende, funksjonelle og estetisk tiltalende.
  • Hjelpemidlene deres skal legge til rette for mestring og fremgang. For at barnet skal mestre hjelpemidlet og få fremgang, legger de til grunn at må det være morsomt og interessant å bruke. Krabat-hjelpemidler er således aktiverende og ikke-passiviserende.
  • I tillegg til ingeniører, har Krabat også ansatt egne fysioterapeuter, ergoterapeuter, industridesigner og teknikere.

HSN-Expo

  • Årlig messe over to dager på campus Vestfold hvor over 100 nyutdannede ingeniører viser frem sine prosjekter og oppfinnelser.
  • Årets messe arrangeres 1. og 2. juni 2015

Trenger din bedrift hjelp til et prosjekt?

  • Våre bachelorstudenter står klare til å hjelpe deg. Du får vederlagsfri hjelp til å gjennomføre prosjekter samt kontakt med flinke studenter som kan være aktuelle for en jobb i din bedrift. Studentene får på sin side ubetalelig erfaring fra prosjekter som næringslivet selv initierer.
  • Ta kontakt med prosjektleder Sanda Knutson for å komme i kontakt med en studentgruppe som kan løse din utfordring.