Ukas foreleser: Kenneth - pedagogikk

Kenneth Silseth - foto
Foto: HSN

- Det er veldig spennende å undersøke hvordan sosiale medier og ny teknologi, som smarttelefoner og spill kan brukes i klasserommet, så undervisningen blir mer engasjerende og relevant, sier førsteamanuensis Kenneth Silseth.


Tekst: Jan-Henrik Kulberg

Silseth er førsteamanuensis i pedagogikk, og forsker på elevers og læreres bruk av digitale læringsressurser.

Det kan være dataspill, simuleringer, sosiale medier og digitale historier. Jeg forsker også på faglige samtaler mellom lærere og elever i ungdomskolen, og på hvordan elevers hverdagserfaringer kan brukes som ressurser for læring i fag. I tillegg er jeg med i et forskningsprosjekt om vurdering på ungdomstrinnet, forteller Silseth.

Han er en av de 16 HSN-forskerne og foreleserne som deltar i Olympiatoppens prestasjonsklynge, der målet er å bli enda bedre. 

– Hvorfor er faget ditt så spennende?

Ny teknologi er noe barn og unge omgir seg med til daglig utenfor skolen. Datamaskiner, smarttelefoner, sosiale medier og dataspill er en naturlig del av hverdagslivet til barn og unge. Det er veldig spennende å undersøke hvordan disse teknologiene kan brukes i undervisningen, og se på hvordan lærere kan bruke dette på engasjerende måter, som kan gjøre undervisningen mer relevant for mange elevgrupper. Samtaler mellom lærere og elever skjer hele tiden i klasserommet, men det er veldig spennende og viktig å forstå hvilke typer samtaler som bidrar til økt deltakelse og læring.

– Hva er viktigste for deg i møte med studentene?

For meg er dialogen med studentene helt essensiell. Det er viktig at studentene får brukt seg selv i undervisningen, og får brukt teorien og forskningen aktivt som et verktøy til å planlegge og gjennomføre god undervisning. Det er også viktig at studentene får kjennskap til oppdatert forskning om læring og undervisning, og at studentene blir innviet i den kompleksiteten som kjennetegner norske klasserom hvor de en dag selv skal være lærere.

– Hva er ditt viktigste råd til en ny student?

Sett deg inn i fagstoffet som det skal foreleses over, og delta aktivt i diskusjoner i timen. Ta initiativ til kollokviegrupper. Det er gjennom å prate om faget sammen med medstudenter du lærer faget. Studietiden er en privilegert tid, hvor du får mulighet til å fordype deg i fag og profesjon. Bruk denne tiden på en gode måte.