Velkommen til Campus Vestfold!

Utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.


Velkommen til Vestfold!

Ved USN, Campus Vestfold, utdanner du deg til et yrke. Det kan være i næringsliv og privat sektor - eller i offentlig sektor. Hos oss kan du blant annet bli ingeniør, skipsoffiser, lærer, barnehagelærer, sykepleier, økonom eller samfunnsviter.

Se alle våre studietilbud i Vestfold her.

Vi er bevisst et godt læringsmiljø, og dine forelesere vil hjelpe deg til å mestre studiene. Vi er opptatt av trivsel, for livet utenfor forelesningssalen er også viktig for en god studietid.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) bidrar med omfattende forsknings- og utviklingsarbeid (FoU).

Arbeidet er organisert i forskningssentra og som prosjekter. USN har til enhver tid omkring 100 medarbeidere i doktorgradsløp. USN har nå også fire doktorutdanninger.

Forskningsvirksomheten utgjør en betydelig del av arbeidet ved USN og er en forutsetning for vårt arbeid med forskningsbasert undervisning.

Les mer om forskning på USNs forskningssider.