Opplæring og støtte til e-læring og nettstudier

USN eDU og IT-support bidrar med støtte og opplæring.


IT-support har ansvar for teknisk support, mens USN eDU tilbyr opplæring og veiledning m.m. for ansatte og studenter.

Ressurser