Opplæring og støtte til e-læring og nettstudier

Usikker på e-læring og nettstudier? Fortvil ikke, vi skal hjelpe deg i gang.


Teknisk hjelp:

Universitetets IT-support har ansvar for teknisk support. Dersom du har tekniske spørsmål, er det dermed IT-support du skal kontakte.


Annen hjelp:

Trenger du opplæring og veiledning, er det eDU du skal kontakte. Forkortelsen står for "Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet". Du kan kontakte dem både som student og ansatt.

Ressurser