Om e-læring og nettstudier

E-læring og nettstudiar er ein naturleg og sentral del av måten vi underviser på ved USN.


USN skal være et framtidsrettet universitet. Derfor er pedagogisk bruk av IKT, e-læring og nettstudier en naturlig og viktig del av måten vi underviser på.

​I disse dager bidrar teknologi til å endre premissene for hvordan vi lærer, og hvor vi lærer. I tillegg gjør digitale verktøy det mulig å kommunisere, undervise, veilede, vurdere og drive utdanning på nye måter.

E-læring er en forkortelse for "elektronisk læring".  Ved USN er vi opptatt av hvilke muligheter som ligger i e-en i "e-læring" nå, og i årene som kommer. E-læring innebærer bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) på ulike måter, både i klasserom og på nett, for å støtte opp under læring.

Over 2000 nettstudenter

USN har god erfaring innen e-læring. Vi har lenge vært opptatt av både å legge til rette for fleksible utdanningsløp gjennom nett- og samlingsbasert studier, og å utvikle studiekvaliteten på campusstudiene gjennom pedagogisk bruk av IKT.