Vurderings- og eksamensformer i nettbaserte studier

Vurderings- og eksamensformer vil variere. Informasjon om dette vil gis av faglærer og vil også være tilgjengelig i studie- og fagplaner. Les derfor denne nøye.

Følgende vurderings- og eksamensformer benyttes på nettbaserte studier:

  • Muntlig eksamen (både over nett via webkonferanse og ved frammøte på campus)
  • Skriftlig skoleeksamen (både digital eksamen og tradisjonell)
  • Skriftlig hjemmeeksamen
  • Underveisvurdering / arbeidskrav

Det er studentens ansvar å melde seg opp til eksamen.

Du kan lese mer om vurderings og eksamensformer på intranettet min.usn.no