Viktig informasjon hvis du har endret fødselsnummer eller navn i Folkeregisteret

Hvis du har endret fødselsnummer eller navn i Folkeregisteret, er det viktig at du melder ifra om dette slik at endringen blir registrert i USNs IT-systemer.


Både SAP (lønnssystem) og FS (fagperson i FS er kilde for ansattbrukerkonto) blir av og til vasket mot Folkeregisteret.  Det skjer imidlertid få ganger i året.  Ved endring av fødselsnummer, typisk fra D-nummer til vanlig, norsk fødselsnummer, vil ikke endringen bli fanget opp av slik vask siden fødselsnummer er nøkkelen ved vask av navneinformasjon.  Derfor er det viktig at du selv informerer om slike endringer så raskt som mulig. 

Det er laget et eget skjema der du på en sikker måte kan opplyse om slike endringer.  Skjemaet blir lagret i USNs arkivsystem, og det er Seksjon for lønn og personaltjenester som sørger for at endringen blir utført.

 

keyboard_backspace Skjema for endring av fødelsnummer og/eller navn (krever innlogging)