Team Viewer Quick support

Team Viewer Quick support er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi IT-ansatte ved USN tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Dette krever ikke installasjon.


Merk at Team Viewer Quick support ikke er en fullverdig programinstallasjon av Team Viewer, men et lite programtillegg som legger til rette for at en supportkonsulent ved USN kan fjernstyre deg, uten at du har en brukerkonto i Team Viewer, og uten at Team Viewer er installert på maskinen.