Aktivere brukerkonto

Ansattes og studenters IT-brukerkonto blir automatisk opprettet når de blir registrert som ansatt eller student. Brukerkontoen må aktiveres av hver enkelt.


Studenters brukerkonto blir automatisk opprettet når de får studentnummer og blir satt aktive i studentregisteret (FS).  Hovedopptaket i FS skjer ca. 1. august hvert år og det vil da være mulig å registrere brukerkonto.

Det tas også opp studenter på andre tidspunkt, for eksempel ingeniør forkurs (sommerkurs). De det gjelder vil få informasjon direkte fra studieadministrasjonen

Ansatte blir opprettet som fagpersoner i FS av Seksjon for lønn og personaltjenester.

Slik aktiverer du din konto


Bilde som viser alternativene på konto.usn.no

 

Det første du må gjøre når du har fått informasjon om brukerkontoen din, er å aktivere den:

Aktiver konto eller endre passord

Etter at du har klikket på "Aktivere/Oppdatere konto", får du to valg.  

 

Aktiver konto

Velg brukerkategori og du får valgene Aktiver konto og ansatte kan også velge Oppdater kontoinformasjon. 
Når du klikker på Aktiver konto, må følgende opplysninger oppgis for å komme videre:

  • Studenter:  Fødselsnummer + etternavn
  • Internasjonale studenter:  SO-nummer (norsk fødselsnummer) + etternavn
  • Ansatte:  Fødselsnummer + etternavn

Velge passord

Du må godkjenne IT-reglementet og deretter skrive ønsket passord to ganger.  Pass på at du oppfyller passordkravene og fullfører hele prosessen fram til du blir sendt videre til websiden http://www.usn.no.  Passordet ditt skal holdes hemmelig, og du skal aldri oppgi det til andre verken muntlig eller skriftlig!  Det er bare mulig å aktivere brukerkontoen en gang.  Får du feilmeldingen «Din brukerkonto er ikke kvalifisert for aktivering», betyr det vanligvis at brukerkontoen din allerede er aktivert.

Husk brukernavnet/studentnummeret og passordet ditt. Du vil IKKE få tilsendt kvittering med denne informasjonen.

Glemt passord

Mobilnummer og/eller privat e-postadresse må være registrert på forhånd. Det holder med en av delene.

Ansatte: Klikk på «Aktivere/Oppdatere konto» og deretter «Oppdater kontoinformasjon».

Studenter: Mobilnummer og privat e-postadresse overføres automatisk fra studentregisteret. Eventuelle endringer vedlikeholdes i StudentWeb.