Glemt passord

I selvbetjeningsportalen https://konto.usn.no kan du gjøre følgende:

Aktivere konto

Glemt passord

Mobilnummer og/eller privat e-postadresse må være registrert på forhånd. Det holder med en av delene.

Ansatte: Klikk på «Aktivere/Oppdatere konto» og deretter «Oppdater kontoinformasjon» (se egen link nedenfor). 

Studenter:  Mobilnummer og privat e-postadresse overføres automatisk fra studentregisteret.  Eventuelle endringer vedlikeholdes i StudentWeb.

Når du klikker «Glemt passord», oppgir du bare brukernavn.  Det blir da sendt en engangskode på SMS til mobilnummeret du har registrert og/eller per e-post til den private e-postadressen du har registrert.