Hvordan koble til Eduroam (Android, Chromebook)

Alle registrerte studenter har tilgang til universtitetets nettverk. Dette er hvordan du kobler deg på.


Vi anbefaler automatisk oppsett av trådløstnettet eduroam. Hvis ikke dette fungerer, bruk fremgangsmåten beskrevet under.

 

 

 1. Gå til Instillinger
 2. Velg "Wi-Fi"
 3. Velg "Eduroam"
 4. Logg inn med brukernavn@usn.no og passord

  Velg/definer resten av innstilligene:
  EAP-metode:            PEAP
  Fase 2 godkjenning: MASCHAPV2 (kan ligge under avansert)
  CA-sertifikat:             Ikke godkjenn/Ikke bekreft
  Identitet:                    Brukernavn@usn.no og passord
 5.  Klikk «Connect»