Hvordan koble til Eduroam manuelt (Android)

Alle registrerte studenter har tilgang til universtitetets nettverk. Dette er hvordan du kobler deg på.


  • Sørg for å være koblet til nettet på mobilen. Dette kan være f. eks. mobilt bredbånd, eller universitetets gjestenett

 

 

  • Skriv inn "DigiCert" som "Sertifikatnavn" og velg "Wi-Fi" under "Brukes til"

Bilde av pop up vindu med navngivning

  • Trykk på OK

 

  • Gå på Instillinger > Wi-Fi og velg "Eduroam"

Visning av mulige wifi tilkoblinger

 

  • Fyll ut feltene som vist under:

bilde av eduroam tilkoblings alternativ

  • EAP-metode:             PEAP
  • Fase 2 godkjenning: MASCHAPV2
  • CA-sertifikat:             DigiCert (Det du lastet ned og installerte i stad)
  • Identitet: Brukernavn@usn.no og passord

Etter du trykker på Connect skal du være koblet til Eduroam.