Hvordan koble til Eduroam (Windows 10)

Hvordan koble til skolens trådløse nettverk på private maskiner.


Hvis du allerede har forsøkt å koble til eduroam uten hell, gjennomfør først følgende tre steg.

 


Steg 1:

 • Trykk på trådløs-ikonet
 • Trykk på «Network settings»

Network Settings


Steg 2:

 • Trykk på «Manage Wi-Fi settings» 

Manage Wi-Fi Settings


Steg 3:

 • Velg Eduroam i listen og trykk «forget»

Forget


Steg 4:

 • Høyreklikk på trådløs-ikonet
 • Trykk på «Open Network and Sharing Center»

Open Network and Sharing Center


Steg 5:

 • Trykk på “Set up a new Connection or network”

Set up a connection or network


Steg 6:

 • Trykk på “ Manually connect to a wireless network”

Manually connect to a wireless network


Steg 7:

 • Skriv inn eduroam på Network name
 • Velg «WPA2-Enterprise» på Security type
 • Encryption type skal stå på «AES»
 • Trykk så Next

Fyll inn feltene


Steg 8:

 • Trykk på «Change connection settings»

Change connection settings


Steg 9:

 • Gå på fanen «Security»
 • Trykk på «Settings»

Security


Steg 10:

 • Huk av «Verify the server’s identity by validating the certificate»

 

 • Huk av “Connect to these servers” og fyll inn "radius.usn.no;radius1.usn.no"

 

 • Huk av “DigiCert Assured ID Root CA” under Trusted Root Certification Authorities
 • Velg “Don’t ask user to authorize new server or trusted CAs” under Notification before connecting
 • Når du har gjort alt over trykk på «configure»

Fyll ut feltene


Steg 11:

 • Fjern avhukingen på «Automatically use my Windows logon name and passord (and domain if any)»

Fjern avhukingen


Steg 12:

 • Trykk på “Advanced settings”

Advanced settings


Steg 13:

 • Huk av “Specify authentication mode”
 • Velg “User authentication”
 • Trykk på “Save credentials”

Specify authentication mode, user authentication, save credentials


Steg 14:

 • Skriv inn ditt brukernavn@usn.no og passord

 

Fyll inn feltene

 • Prøv nå å koble til Eduroam

 


Problemer med tilkobling

 • Er det trådløse nettverkskortet slått på? Mange bærbare maskiner har en egen knapp for dette
 • Har du oppgitt riktig brukernavn og passord? Hvis du er usikker på hva brukernavnet eller passordet ditt er, ta kontakt med IT