Hvordan koble til Eduroam (Windows 10)

Hvordan koble til skolens trådløse nettverk på private maskiner.


Vi anbefaler automatisk oppsett av trådløstnettet eduroam. Hvis ikke dette fungerer, bruk fremgangsmåten beskrevet under.

Hvis du allerede har forsøkt å koble til eduroam uten hell, gjennomfør først følgende fire steg.

 

1. Trykk først på trådløs-ikonet

2. Velg deretter «Network settings»

Network Settings

 

3. Trykk så på «Manage Wi-Fi settings» 

4. Velg Eduroam i listen og trykk «forget»


Koble til trådløsnettet Eduroam

1. Høyreklikk på trådløs-ikonet

2. Trykk på «Open Network and Sharing Center»

Open Network and Sharing Center


3. Trykk på “Set up a new Connection or network”

4. Velg “ Manually connect to a wireless network”

5. Fyll inn:

a.    eduroam på Network name
b.    Velg «WPA2-Enterprise» på Security type
c.    Encryption type skal stå på «AES»
d.    Trykk så Next

6.    Trykk på «Change connection settings»

7.    Gå på fanen «Security»

8.    Trykk på «Settings»

a.    Huk av «Verify the server’s identity by validating the certificate»
b.    Huk av “Connect to these servers” og fyll inn "radius.usn.no;radius1.usn.no
c.    "AAA Certificate services" under Trusted Root Certification Authorities
d.    Velg “Don’t ask user to authorize new server or trusted CAs” under Notification before connecting
e.    Klikk «configure»

 

Windows trådløsnt nett

 

9. Fjern avhukingen på «Automatically use my Windows logon name and passord (and domain if any)»

10. Klikk OK

11. Trykk på “Advanced settings”

Advanced settings


12. Huk av “Specify authentication mode

13.Velg “User authentication”

14. Trykk på “Save credentials”

Specify authentication mode, user authentication, save credentials


14. Skriv inn ditt brukernavn@usn.no og passord

 

Fyll inn feltene

 


Problemer med tilkobling

  • Er det trådløse nettverkskortet slått på? Mange bærbare maskiner har en egen knapp for dette
  • Har du oppgitt riktig brukernavn og passord? Hvis du er usikker på hva brukernavnet eller passordet ditt er, ta kontakt med IT