Hvordan koble til Eduroam (Windows Phone)

Hvordan koble til skolens trådløse nettverk på Windows telefoner


  • Gå inn i innstillinger og velg "Nettverk og trådløs"

Gå til instillinger og trykk "Nettverk og trådløs"

 

  • Velg "Wi-Fi"

Velg "Wifi"

 

  • Velg "Eduroam"

Velg "Eduroam"

 

  • Sørg for at validering av serversertifikat står som "Spør meg alltid" og fyll inn brukernavn@usn.no og passord

Fyll inn studentnummer og passord, og velg "spør meg alltid" under "validering av serversertifikat"

 

  • Sørg for at det er utstedt av "radius.usn.no" og "TERENA SSL CA 3" som vist under, deretter trykk på "Godta"

Sjekk og godta sertifikatet