Utskrift

Vi benytter en felles løsning for utskrift, kopiering og scanning for studenter og ansatte.


For å bruke denne tjenesten må du ha aktivert brukeren din på konto.usn.no og aktivert USN-kortet ditt. Alle PC-er fra USN er koblet til printerne. Vi har egne skriverkøer for sort utskrift og for farge. Studenter får noen gratis utskrifter på utskriftskonto hvert semester. Ved utskrifter utover dette må det betales til utskriftskonto.

Vi har felles printsystem. Bruk skriverne "Black on print.usn.no" eller "Color on print.usn.no" og gå til ønsket printer for å hente ut det du har bedt om.