Ansattsøk


477 oppføringer

Adm, Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Seniorrådgiver/Jurist
Drammen
Seniorkonsulent / Studieveileder
Vestfold
Seniorkonsulent/Studieveileder
Vestfold
Seniorkonsulent / Studieveileder
Drammen
Seniorkonsulent / Studieveileder
Drammen

Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag

Universitetslektor / Timelærer
Porsgrunn
Førstelektor Emeriti
Vestfold
Universitetslektor Emerita
Porsgrunn
Professor II / Timelærer
Drammen
Praksislærer
Porsgrunn
Medarbeider i Asker/recoveryprosjekt
Drammen
Høgskolelærer Senter for psykisk helse
Drammen
Professor i klinisk psykisk helsearbeid
Drammen
Universitetslektor / Programkoordinator
Porsgrunn
Førstelektor / Programkoordinator
Porsgrunn

Institutt for optometri, radiografi og lysdesign

Universitetslektor / Programkoordinator
Kongsberg
Førsteamanuensis / Programkoordinator
Drammen
Førsteamanuensis / MR-fysiker
Drammen
Ekstern foreleser
Kongsberg
Ekstern foreleser / LYSROM216
Kongsberg
Timelønnet avdelingsingeniør
Kongsberg
Bedriftskoordinator / BOA rådgiver
Kongsberg
Universitetslektor
Kongsberg
Timelærer / LYSGATA316
Kongsberg
Universitetslektor
Kongsberg
Ekstern foreleser
Kongsberg
Timelærer / LYSGATA316
Kongsberg
Ekstern foreleser Lysdig116
Kongsberg
Studiekoordinator / Faggruppeleder
Kongsberg

Institutt for sykepleie- og helsevitenskap

Universitetslektor / Faggruppeleder
Vestfold
Høgskolelærer / Timelærer
Porsgrunn
Professor II - Timelærer
Vestfold
Førsteamanuensis / Programkoordinator
Drammen
Førsteamanuensis
Drammen
Universitetslærer / Timelærer
Drammen
Førsteamanuensis - Senter for omsorgsfor
Porsgrunn
Praksisveileder
Vestfold
Førsteamanuensis II
Porsgrunn
Universitetslærer / Timelærer
Porsgrunn
Universitetslektor
Porsgrunn
Universitetslektor / Timelærer
Drammen
Høgskolelærer / Timelærer
Vestfold
Universitetslektor / Programkoordinator
Vestfold
Forskningsassistent
Vestfold
Førsteamanuensis / Programkoordinator
Drammen
Universitetslektor
Porsgrunn
Universitetslektor / Timelærer
Porsgrunn
Førsteamanuensis / Faggruppeleder
Drammen
Universitetslektor / timelærer
Drammen
Instituttnestleder, programkoordinator
Vestfold
Seniorrådgiver / Prosjektkoordinator
Drammen
Timelærer, Biomekanisk terapi
Drammen
Førsteamanuensis / Programkoordinator
Drammen
Kombinasjonsstilling
Drammen
Øvingslærer innen sykepleie
Porsgrunn
Praksislærer / Timelærer
Vestfold