Ansattsøk


476 oppføringer

Adm, Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Studieveileder / Seniorkonsulent
Drammen
Seniorrådgiver/Jurist
Drammen
Seniorkonsulent / Studieveileder
Vestfold
Seniorkonsulent/Studieveileder
Vestfold
Seniorkonsulent / Studieveileder
Drammen

Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag

Universitetslektor / Timelærer
Porsgrunn
Praksislærer
Porsgrunn
Universitetslektor Emerita
Porsgrunn
Timelærer / Praksislærer
Porsgrunn
Praksislærer
Porsgrunn
Medarbeider i Asker/recoveryprosjekt
Drammen
Høgskolelærer Senter for psykisk helse
Drammen
Professor i klinisk psykisk helsearbeid
Drammen
Universitetslektor / Programkoordinator
Porsgrunn
Timelærer / Praksislærer
Porsgrunn
Førstelektor / Programkoordinator
Porsgrunn

Institutt for optometri, radiografi og lysdesign

Universitetslektor / Programkoordinator
Kongsberg
Førsteamanuensis / Programkoordinator
Drammen
Førsteamanuensis / MR-fysiker
Drammen
Timelønnet avdelingsingeniør
Kongsberg
Bedriftskoordinator / Rådgiver
Kongsberg
Universitetslektor
Kongsberg
Ekstern foreleser Lysdesign
Kongsberg
Universitetslektor
Kongsberg
Ekstern foreleser Lysdesign
Kongsberg
Ekstern foreleser Lysdig116
Kongsberg
Studiekoordinator / Faggruppeleder
Kongsberg

Institutt for sykepleie- og helsevitenskap

Universitetslektor / Faggruppeleder
Vestfold
Høgskolelærer / Timelærer
Porsgrunn
Førsteamanuensis / Programkoordinator
Drammen
Førsteamanuensis
Drammen
Universitetslektor
Drammen
Universitetslektor
Drammen
Universitetslærer / Timelærer
Drammen
Førsteamanuensis - Senter for omsorgsfor
Porsgrunn
Praksisveileder
Vestfold
Førsteamanuensis II
Porsgrunn
Universitetslærer / Timelærer
Porsgrunn
Universitetslektor
Porsgrunn
Universitetslektor / Timelærer
Drammen
Høgskolelærer / Timelærer
Vestfold
Universitetslektor
Porsgrunn
Ekstern Foreleser / Prosjektansatt
Vestfold
Universitetslektor / Programkoordinator
Vestfold
Forskningsassistent
Vestfold
Førsteamanuensis / Programkoordinator
Drammen
Universitetslektor
Porsgrunn
Universitetslektor / Timelærer
Porsgrunn
Førsteamanuensis / Faggruppeleder
Drammen
Instituttnestleder, programkoordinator
Vestfold
Seniorrådgiver / Prosjektkoordinator
Drammen
Timelærer, Biomekanisk terapi
Drammen
Førsteamanuensis / Programkoordinator
Drammen
Øvingslærer innen sykepleie
Porsgrunn
Praksislærer / Timelærer
Vestfold