Ansattsøk


354 oppføringer

Adm, Handelshøyskolen

Studieveileder / Rådgiver
Fakultetsrådgiver utdanningskvalitet
Drammen
Fakultetsrådgiver utdanningskvalitet
Vestfold
Studieveileder, seniorkonsulent
Studieveileder / Seniorkonsulent
Ringerike
Studieveileder / Seniorkonsulent
Ringerike
Studieveileder / Seniorkonsulent
Ringerike
Fakultetsrådgiver / PhD koordinator
Drammen
Seniorkonsulent / Studieveileder EVU
Vestfold
Studieveileder /Seniorkonsulent
Drammen
Studieveileder / Seniorkonsulent
Kongsberg
Studieveileder/rådgiver
Ringerike
Fakultetsrådgiver / FS koordinator
Kongsberg
Fakultetsrådgiver Arbeidslivskoordinator
Drammen
Leder etter- og videreutdanning USN HH
Drammen

Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap

Universitetslektor
Drammen
Førsteamanuensis / Programkoordinator
Drammen
Førstelektor / Timelærer
Drammen
Førsteamanuensis
Kongsberg
Universitetslærer/timelærer222
Drammen
Førsteamanuensis
Drammen
Universitetslektor informasjonsvitenskap
Drammen
Universitetslærer
Drammen

Institutt for økonomi og IT

Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap

Førsteamanuensis / praksiskoordinator
Vestfold
Førsteamanuensis Emeritus
Vestfold
Universitetslektor / Praksislærer
Vestfold
Universitetslektor i finansregnskap
Vestfold
Førsteamanuensis / programkoordinator
Vestfold
Vitenskapelig assistent
Vestfold

Institutt for økonomi, markedsføring og jus

Universitetslektor
Ringerike
Professor i jus og rettsøkonomi
Ringerike
Timelærer Praktisk regnskapsforståelse
Ringerike
Førsteamanuensis / Programkoordinator
Ringerike
Prosjektutvikler
Ringerike
Professor i markedsføring og strategi
Ringerike
Førsteamanuensis / Timelærer
Ringerike
Universitetslektor reiseliv og ledelse
Ringerike
Professor / programkoordinator
Ringerike