Ansattsøk


318 oppføringer

Adm, Handelshøyskolen

Studieveileder / Rådgiver
Fakultetsrådgiver utdanningskvalitet
Drammen
Studieveileder / Seniorkonsulent
Vestfold
Fakultetsrådgiver utdanningskvalitet
Vestfold
Studieveileder / Førstekonsulent
Ringerike
Studieveileder / Seniorkonsulent
Ringerike
Fakultetsrådgiver / PhD koordinator
Drammen
Seniorkonsulent / Studieveileder EVU
Vestfold
Studieveileder / Førstekonsulent
Drammen
Studieveileder / Seniorkonsulent
Kongsberg
Studieveileder / Seniorkonsulent
Ringerike
Fakultetsrådgiver / FS koordinator
Kongsberg
Fakultetsrådgiver Arbeidslivskoordinator
Drammen

Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap

Førsteamanuensis / Programkoordinator
Drammen
Universitetslektor / Timelærer
Drammen
Timelærer / Universitetslektor
Drammen
Timelærer, Ledelse,innovasjon,demokrati
Drammen
Universitetslærer/timelærer222
Drammen
Førsteamanuensis
Drammen
Universitetslærer
Drammen

Institutt for økonomi og IT

Universitetslektor / Programkoordinator
Timelærer / Universitetslektor

Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap

Førsteamanuensis / praksiskoordinator
Vestfold
Førsteamanuensis Emeritus
Vestfold
Universitetslektor / Praksislærer
Vestfold
Universitetslektor i finansregnskap
Vestfold
Førsteamanuensis / programkoordinator
Vestfold

Institutt for økonomi, markedsføring og jus

Instituttleder/Dosent
Ringerike
Universitetslektor / Timelærer
Ringerike
Universitetslektor / Timelærer
Ringerike
Universitetslektor
Ringerike
Førsteamanuensis i jus
Ringerike
Gjesteprofessor
Ringerike
Førsteamanuensis / Programkoordinator
Ringerike
Prosjektutvikler
Ringerike
Professor i markedsføring og strategi
Ringerike
Timelærer bedriftsøkonomi
Ringerike
Universitetslektor reiseliv og ledelse
Ringerike
Professor / programkoordinator
Ringerike