Ansattsøk


305 oppføringer

Adm, Handelshøyskolen

Rådgiver / Studieveileder
Seniorrådgiver / PhD koordinator
Ringerike
Studieveileder / Førstekonsulent
Ringerike
Seniorkonsulent / Studieveileder
Vestfold
Seniorkonsulent / Studieveileder
Ringerike
Seniorkonsulent / Studieveileder EVU
Vestfold
Førstekonsulent / Studieveileder
Drammen
Seniorkonsulent / Studieveileder
Ringerike
Rådgiver / FS koordinator
Kongsberg

Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap

Førsteamanuensis / Programkoordinator
Drammen
Universitetslektor / Timelærer
Drammen
Timelærer / Universitetslektor
Drammen
Førstelektor / Timelærer
Drammen
Timelærer, Ledelse,innovasjon,demokrati
Drammen
Universitetslærer/timelærer222
Drammen
Førsteamanuensis
Drammen

Institutt for økonomi og IT

Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap

Førsteamanuensis / praksiskoordinator
Vestfold
Førsteamanuensis Emeritus
Vestfold
Universitetslektor / Praksislærer
Vestfold
Universitetslektor i finansregnskap
Vestfold
Førsteamanuensis / programkoordinator
Vestfold

Institutt for økonomi, markedsføring og jus

Instituttleder/Dosent
Ringerike
Universitetslektor / Timelærer
Ringerike
Universitetslektor / Timelærer
Ringerike
Universitetslektor
Ringerike
Førsteamanuensis i jus
Ringerike
Professor i markedsføring og strategi
Ringerike
Timelærer bedriftsøkonomi
Ringerike
Universitetslektor reiseliv og ledelse
Ringerike
Professor / programkoordinator
Ringerike