Aase Bente Aastad

Aase Bente Aastad

Bibliotekleder campus

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Bibliotekseksjon
Campus Porsgrunn (B-105A)

Ansvarsområder

Bibliotekleder, campus Porsgrunn

Fakultet for Helsevitenskap (kontaktbibliotekar)

Undervisning litteratursøk / veiledning

EndNote

Forskningsformidling / foredrag

Kompetanse

CV

Publikasjoner