Aase Bente Aastad

Fungerende bibliotekleder

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Seksjon for Internasjonalisering
Campus Porsgrunn (B-105B)
Fungerende bibliotekleder, campus Porsgrunn

Ansvarsområder

Fakultet for Helsevitenskap (kontaktbibliotekar)

Undervisning litteratursøk / veiledning

EndNote

Forskningsformidling / foredrag

Kompetanse

CV

Publikasjoner