Aase Haukaas Gjerde

Universitetslektor

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi og IT
Campus Bø ()
Ansatt i 2008 som universitetslektor innen eiendomsmegling fag. Bachelorstudiet i eiendomsmegling var da nyetablert ved studiested Bø. De første årene var det utvikling av innholdet i studiet og emnene, samt at jeg var fagansvarlig og studiekoordinator for studiet fra 2008 til 2012. I perioden 2011- 2016 var jeg instituttleder ved Institutt for økonomi og IT ved campus Bø, samt fungerende stedfortreder for dekan ved fakultetet i Bø i deler av denne perioden.

Ansvarsområder

 

 • Eiendomsmeglingsfag
 • Juridiske fag

Kompetanse

 • Utdannet jurist og advokat
 • Phd kurs- Theory of Science and Ethics
 • Høgskolepedagogikk
 • Concurrent Designe NTNU, 
 • Styrekompetanse i form av tatt emnet ved BI, sitter i da i to styrer.
 • Deltatt og gjennomført to ulike lederutviklingsprogram
 • Ledererfaring  som instituttleder og stedfortreder for dekan
 • Internasjonal prosjekt erfaring
 • Arbeidslivserfaring innen både offentlig og privatnæringsliv knyttet til ulike juridiske fagområder 
 • Fagansvarlig ved eiendomsmeglingsforetak 
 • Erfaring som megler
 • Emneansvarlig for flere eiendomsmeglingsemner- utvikling av emnet samt undervisning og veiledning
 • Veiledet i emnet Anvendt entreprenørskap
 • Gjennomført en Grundercamp for eiendomsmeglerstudenter

CV

Publikasjoner

2017

Gjerde, Aase Haukaas
Er all markedsføring god markedsføring for eiendomsmeglere?. Eiendomsmegleren 2017 (6/2017) s. 50-
HSN 
 

2Gjerde, Aase Haukaas
Ut fra hoppkanten- et godt nedslag er viktig. Eiendomsmegleren 2017 s. 48-
HSN 
 

3Gjerde, Aase Haukaas; Aarnes, Erik
Rapport om spørreundersøkelsen, Studentmelding for Bø 2017. Bø i Telemark: Høgskolen i Sørøst Norge 2017 7 s. 
HSN 

2012

4Gjerde, Aase Haukaas
Presentasjon på Rådsmøtet til NRØA - praksisordningen.. Rådsmøte; 2012-02-01 - 2012-02-01
HSN