Ana Vesin

Kandidat HH

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (D3-100)
http://anavesin.com

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner