André Opsahl

André Opsahl

Universitetslektor

USN Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Kongsberg (5362)
Mitt navn er André Opsahl og jeg jobber som universitetslektor på campus Kongsberg. Som beskrevet under "ansvarsområder" har jeg totalt 4 kurs innen regnskap og økonomistyring fordelt på alle de tre årene som inngår i bachelorgraden. Jeg er også veileder på bacheloroppgaver som går under disse fagområdene. Det er viktig for meg å koble teori og praksis, slik at studenten ser relevansen av det vi går igjennom i forlesningene (og faget). Jeg har bakgrunn fra revisjonsbransjen og har derfor kjennskap til mange ulike bransjer. Mitt mål er derfor å anvende det teoretiske stoffet gjennom praktiske case. Erfaringene jeg har gjort meg de siste par årene, er at dette blir enklere desto lengre studentene kommer i utdanningsløpet. Men praktiske eksempler kan også fungere godt til å forklare teoretiske modeller i starten av studiet. Min anbefaling til alle studenter er å holde seg oppdatert på hva som skjer i den økonomiske verden, gjennom å lese nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Dette vil gjøre studiet mer interressant og ikke minst relevant. Som relativt ny i akademia, er jeg i startgropen forskningsmessig. Mine interesser kobler seg til fagområdene jeg underviser i og da spesielt regnskapsmessige nøkkeltall og analyse. Her er noen temaer jeg ønsker å ha fokus på de neste 5 årene: - Verdsettelse av anleggsmidler ( i hovedsak driftsmidler) - Ukuransrisiko på varelager - Bransjespesifikke nøkkeltall

Ansvarsområder

Ved oppstart høst 2018 er jeg faglærer i følgende emner:
- REG1000: Grunnleggende regnskap - 7,5 studiepoeng (Høst) - 1. Klasse
- DRI2000: Driftsregnskap og budsjettering - 7,5 studiepoeng (Høst) - 2. klasse
- NKI: Praktisk regnskapsforståelse - 7,5 studiepoeng (Høst) - Nettstudium
- FIN1000: Finansregnskap med analyse - 7,5 studiepoeng (Vår) - 1. klasse
- BBED3020: Strategisk økonomistyring - 7,5 studiepoeng (Vår) - 3. klasse

Annet:
- Veileder på Bacheloroppgaver innen strategisk økonomistyring (Balanced Scorecard, Beyond Budgeting, Posisjoneringsstrategi)
- Ekstern sensor for andre utdanningsinstitusjoner i Norge
- Deltar på et eksternt konsulentoppdrag høsten 2018. 

Kompetanse

CV

Utdannelse:

Norges Handelshøyskole (NHH)
Mastergrad i regnskap og revisjon (MRR) - Tidligere høyere revisorstudium
2010 - 2011

Norges Handelshøyskole (NHH)
Siviløkonom/Mastergrad i Økonomi og Administrasjon
Spesialisering: Økonomisk Styring (BUS)
Masteroppgave: Beyond Budgeting i Kongsberg Gruppen ASA
2008-2010

University of Waikato (New Zealand)
Utveksling fra Norges Handelshøyskole (NHH)  
Vår 2009

Høyskolen i Buskerud (HiBu)
Bachelorgrad i Økonomi og Administrasjon
Spesialisering: Bedriftsøkonomi
2004-2007

 

Arbeidserfaring:

Universitetet i Sørøst Norge (tidligere: Høyskolen i Sørøst-Norge og Høyskolen i Buskerud og Vestfold)

Universitetslektor (04.05.2018 - dd)/Høyskolelektor (1.1.2016-03.05.2018) 
Mer informasjon under ansvarsområder.

Deloitte AS
Senior associate i audit and advisory 2013-2016
Assocaite i audit and advisory (2011-2013) 
Oppdragsansvarlig og operativ ansvarlig på store og små foretak i følgende bransjer: 
Dagligvare, media, persontransport og handelsbedrifter.
I tillegg erfaring fra følgende bransjer: bank, shipping og godstransport.

Statsautorisert revisor fra 31.07.2015

Annet:
- Representant for associates - 08/2011 - 08/2012.
- Varamedlem i styret (representant for de ansatte) - 04.09.2015-31.01.2016

Amesto Accounthouse AS
Regnskapsmedarbeider (Deltid):
Oslo (september 2007 - desember 2007) og Bergen (januar 2008 - oktober 2010).

Laagendalsposten AS
Radio Host / Prosjektmedarbeider (Deltid)
2005-2007

Etablering og drift av nettradio i perioden mars 2005 til juli 2007. 
Etablering og drift av FM-radio (lokalt) i forbindelse med Kongsberg Jazzfestival 2006 og 2007.  

Publikasjoner

  1. Stenheim, Tonny; Sundkvist, Charlotte Haugland; Opsahl, André.
    Hva menes med regnskapskvalitet?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2017 (1) s. 64-67
    BI HSN