Andreas Lund

Professor II

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet
Campus Porsgrunn ()

Ansvarsområder

 • Læring, undervisning & IKT
 • Teori & praksis i eDU
 • 5-årig master lærerutdanning
 • Forskerutdanning

Kompetanse

 • Professor (engelsk fagdidaktikk)
 • Forskningskompetanse:
  • Lærerutdanning
  • Læring, undervisning og IKT
  • Sosiokulturelle perspektiver
  • Interaksjonsanalyse

CV

http://www.uv.uio.no/ils/personer/vit/andlund/

Publikasjoner

https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=24459&la=no&action=sok