Andreas Rekvik Burvald

IKT Lærling

Avdeling for infrastruktur
Seksjon for IT-support
Campus Porsgrunn (A-180D)