Anita Nordsteien

Førstebibliotekar

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Bibliotekseksjon
Campus Vestfold (A2-6)

Ansvarsområder

 • Kontaktbibliotekar for Fakultet for helsevitenskap
 • Prosjektleder for bibliotektjenester til PhD-stipendiater
 • Forskerstøtte
 • Undervisning
 • Veiledning

Kompetanse

 • Systematiske litteratursøk
 • Systematisk review
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Referansehåndtering
 • Publisering
 • Akademisk skriving

CV

Utdanning

14-19:        PhD-utdanningen ved Bibliotek- og informasjonsvitenskap, OsloMet

08-11:        Bachelor i Bibliotek- og informasjonsvitenskap, Høgskolen i Oslo

03-08:        Mastergrad i verdibasert ledelse, Diakonhjemmet Høgskole

02:             Høgskolepedagogikk ved PUS, Høgskolen i Oslo tilsvarende 15 sp.

00-01:        Digital bildebehandling og datateknikk for radiografer, Høgskolen i Gjøvik

98-99:        Ex.phil, ex.fac, psykologi grunnfag 1. semester, Universitetet i Oslo

98-99:        Videreutdanning i stråleterapi, Høgskolen i Oslo

95-98:        Bachelor i Radiografi, Høgskolen i Bergen

94-95:        Bachelor i Fysioterapi 1. år, Høgskolen i Bergen

 

Arbeidserfaring 

19-dd:        Førstebibliotekar

11-19:        Universitetsbibliotekar ved Universitetet i Sørøst-Norge

14-17:        PhD-stipendiat ved OsloMet - storbyuniversitetet

02-dd:        Timelærer, veileder og sensor ved flere ulike utdanninger

10-12:        Fagutviklingsstråleterapeut ved Oslo universitetssykehus

02-10:        Sjefstråleterapeut ved Ullevål universitetssykehus

01-02:        Høgskolelærer ved Videreutdanning i stråleterapi, Høgskolen i Oslo

98-01:        Stråleterapeut ved Ullevål universitetssykehus

Publikasjoner