Anja Gabrielsen

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for matematikk og naturfag
Campus Porsgrunn (D-3160)
Underviser og veileder studenter i naturfag og naturfagsdidaktikk i grunnskolelærerutdanningen, PPU-naturfag og videreutdanning av lærere (KFK). Forskningsinteresse knytter seg til undervisning i miljø- og bærekraftig utvikling (UBU) i skolen og bruk av nærmiljøet (natur og samfunn) i undervisning. 

Ansvarsområder

 • ​Emneanvarlig i master grunnskolelærer 1-7 (MG1NA3) og 5-10 (MG2NA3)
 • Underviser i naturfag for GLU 1-7 og 5-10, ordinære studenter og etterutdanningskurs for lærere (KFK)
 • Veileder og underviser i PPU-naturfag.
 • Er regionkontakt for sørøst-Norge i Den naturlige skolesekken: en nasjonal satsing på utdanning for bærekraftig utvikling i praksis, der lærere og skoler veiledes i deres lokaltilpassede undervisning. https://www.natursekken.no

Kompetanse

 • Naturfagsdidaktikk
 • Biologi/økologi
 • Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU)
 • Uteundervisning/uteskole og bruk av nærmiljø som læringsarena

Publikasjoner

Gabrielsen, A. (2019). Kontekst for læring. Nærmiljø som læringsarena i utdanning for bærekraftig utvikling. Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences. Bø, Norway, Universitetet i Sørørst-Norge. PhD-avhandling.

Gabrielsen, A. (2018). «Hvordan kan en forskningstilnærming bidra til å vektlegge lærerens stemme ved studie av utdanning for bærekraftig utvikling?» Acta Didactica Norge. 12(3).

Gabrielsen, A. & Korsager, M. (2018) «Nærmiljø som læringsarena i undervisning for bærekraftig utvikling. En analyse av læreres erfaringer og refleksjoner.» NorDiNa: Nordic studies in science education. 14(4).

Gabrielsen, Anja og Fjørtoft, Ingunn (2014). Nærmiljøet som læringsarena. Naturfag 2/2014, s. 76-79. 

​Konferanser:

Gabrielsen, Anja & Jordet, Arne (2019). Nærmiljø og lokalsamfunn som læringsarena for bærekraftig utvikling. DNS-konferansen 2019 – Utdanning for bærekraftig utvikling. Oslo, 8. feb. 2019.

Gabrielsen, Anja (2018). Forskning på praksis i utdanning for bærekraftig utvikling. Hell-seminaret for lærerutdannere i naturfag. Trondheim 15.11.2018

Gabrielsen, Anja, Korsager, Majken (2017). Education for Sustainable Development. Local environment as learning arena. ESERA, European Science Education Research Association, Irland 08-2017 

Korsager, Majken, Gabrielsen, Anja og Husby, Jon Arve (2016). Kompetanser for bærekraftig utvikling. DNS-konferansen: Utdanning for bærekraftig utvikling. Oslo: 09-2016.

Gabrielsen, Anja; Korsager, Majken (2016). Moving the classroom for sustainable development outdoor - can it be justified? XVII IOSTE symposium; Science and Technology Education for a peaceful and Equitable World. Braga, Portugal 07-2016

Gabrielsen, Anja (2015). Learning in local outdoor environments for sustainable development; a study of Norwegian practice. International Outdoor Learning Conference; Lessons from Near and Far - Research and Policy. London 07-2015 ,,

Gabrielsen, Anja, Jordet, Arne og Misund Stig (2014). Hvordan bruke lokalsamfunn og nærmiljø i undervisning for bærekraftig utvikling? Innlegg og praktisk workshop på den nasjonale konferansen i Den naturlige skolesekken. Oslo, 09-2014.

Gabrielsen, Anja (2014). Eductation for sustainable development – Local environment as learning arena. NAFOL-Konferansen «Once a Teacher – always a Teacher? Tromsø, 05-2014.

Lundström, Mats, Pellikka, Anne & Gabrielsen, Anja (2014). Teacher Students’ Experiences from Nordic Exchange – The ALKA Project. Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN) 2014: Inquiry-Based Science Education in Technology-Rich Environments. Helsinki.

Diverse:

 • Gabrielsen, A., Feyling, L. og Skullestad K. (2016). Er det mulig? Aha-opplevelser med bærekraftig utvikling på mikro- og makronivå, Borre ungdomsskole. https://www.natursekken.no/c2000610/prosjektbeskrivelse.html?tid=2142952
 • ​Gabrielsen Haugland og Ylvisaker (2016). Olja og dens mange miljøutfordringer: Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling. Et ungdomsskoleprosjekt. https://www.natursekken.no/c2000610/artikkel/vis.html?tid=2163036
 • Gabrielsen (2016). "Båro - naturligvis": En tverrfaglig prosjektuke i skolens nærområde.  https://www.natursekken.no/c2000610/artikkel/vis.html?tid=2163157